Search

En forebyggende løsning til hudpleie

Antall medarbeidere med hudproblemer undervurderes og utgjør en usynlig trussel mot helse, sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassene, dette verken registreres eller innberettes.

DebSafe™ er et forebyggende hudpleieprogram som setter fokus på helse og arbeidsmiljø ved å identifisere og avhjelpe hudpåvirkninger på arbeidsplassen, før de utvikler seg til alvorlige hudproblemer. Programmet består av 3 elementer som tar utgangspunkt i beste praksis innenfor hudpleie, og som skreddersys til den enkelte arbeidsplass.

De 3 elementer i DebSafe™

Implementer DebSafe™