Search

Arbeidsrelaterte hudproblemer

Arbeidsrelaterte hudproblemer

Occupational Skin DisordersEn usynlig trussel mot helse, sikkerhet og effektivitet

Arbeidsrelaterte hudsykdommer, inkludert arbeidsrelatert eksem, representerer et alvorlig helseproblem som i stor grad forblir urapportert på arbeidsplassen.

Det er en usynlig trussel som berører både virksomhetens effektivitet og helsen til de ansatte.

 

"Til enhver tid lider opptil 10-15 % av alle arbeidstakere av eksem."​
Luckhaupt et al; American Journal of Industrial Medicine 56:623-634 (2013)

"Opptil 40 % av arbeidstakerne kommer til å lide av et hudproblem på et tidspunkt gjennom yrkeslivet."​​
Centers for Disease Control & Prevention

"Forekomsten av arbeidsrelaterte hudsykdommer kan være undervurdert med opptil 10 til 50 ganger."​
European Dermatology Forum White Book - Skin Diseases in Europe

Hverdagens utfordringer

De ansatte blir hvert år utsatt for potensielt skadelige stoffer og forhold som kan være skadelig for huden, som for eksempel:

 • Vannbaserte vaskemidler, væsker, kjemikalier
 • Solstråler type UVA og UVB
 • UVC-stråler fra sveising
 • Kulde innendørs og utendørs
 • Mekaniske oljer, fett, løsemidler, skjæreolje
 • Harpiks, lim, maling og tetningsmasse
 • Støv, pulver og luftbårne stoffer
 • Partikler fra verktøy, deler og materialer som behandles
 • Svette fra bruk av personlig verneutstyr som hansker og vernesko

Eksponering for potensielt skadelige stoffer og arbeidsforhold kan være skadelig for hudens sunnhet, og potensielt være risikofylt for både ansatt og virksomhet.

Risiko for ansatte

 • Sykefravær
 • Redusert effektivitet i arbeidstiden
 • Redusert lønn
 • Lavere arbeidsmoral og selvrespekt
 • I verste tilfelle, jobbytte eller omskolering

Risiko for arbeidsgiveren

 • Negativ publisitet
 • Økte kostnader pga. sykefravær
 • Redusert produktivitet
 • Økte kostnader til opplæring og rekruttering
 • I verste tilfelle, mulige erstatningskrav

Det store flertallet av arbeidsrelaterte hudsykdommer er allergisk kontakteksem, som står for opptil 95 % av tilfellene, etterfulgt av hudkreft.

"Arbeidsrelaterte hudsykdommer er estimert å koste EU 600 millioner EURO hvert år, og føre til 3 millioner tapte arbeidsdager. I tillegg blir mange arbeidstakere tvunget til å skifte jobb."
European Agency for Safety and Health at Work, Fact Sheet No.40

"Hudsykdommer er det nest vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa. De står for mer enn 7 % av all arbeidsrelatert sykdom og er en av de viktigste risikofaktorene i forbindelse med kontakt med kjemiske, fysiske og biologiske risikofaktorer."
European Agency for Safety and Health at Work

De viktigste hindringer mot effektiv hudpleie:

 1. Andre prioriteringer og manglende forståelse av hvor viktig en sunn hud er
 2. Utilstrekkelig opplæring av de ansatte
 3. Mangel på egnede hudpleieprodukter og vasker
 4. Produktenes plassering og tilgjengelighet
 5. Produktene finnes i et format som ikke motiverer til bruk
 6. Noen ingredienser som kan ha en negativ effekt på huden