Search

Undersøkelse & Evaluering

Evaluering av hudens sunnhet​

Debs spesialiserte team av hudpleierådgivere gjennomfører evaluering av hver enkelt ansatt for å måle og vurdere deres hud. På denne måten får den enkelte ansatt individuelle tilbakemeldinger om hudens sunnhet og råd om hvilke produkter de bør bruke. I tillegg mottar virksomheten en samlet rapport med anonymisert data med en samlet vurdering av risikofaktorer på hudens sunnhet i en bestemt virksomhet eller på en bestemt lokasjon. Prosedyren er individuelt validert av hudleger og hver vurdering tar 5–10 minutter.

Evaluering av hudens sunnhet inneholder måling av:

  • Fuktigehtsnivå i huden
  • Transepidermalt vanntap
  • Elastisitet i huden
  • Talgnivå i huden
  • Flassing

 

Befaringer

Vårt team av eksperter gjennomfører undersøkelser før installasjonen, for å identifisere hudpleiebehov og hvilke Deb Stoko®-produkter og dispensersystemer som bør installeres på arbeidsplassen. Dette etterfølges av en gjennomgang etter installasjonen, for å sikre at kundene er tilfredse med det installerte programmet. Vårt team av eksperter er også i stand til å gjennomføre årlige revisjoner for å undersøke om de installerte Deb Stoko®-dispenserne må vedlikeholdes, vurdere produktene i bruk og introdusere nye produkter og opplæring som kan gi ytterligere fordeler for kundene.

Måling av bruk​

Gjennom måling av produktbruk knyttet "3 Moments"-standarden etableres etterlevelse og man forsterker de positive endringer på arbeidsplassen. Det finnes tre grunnleggende komponenter i måling av etterlevelse av hudpleierutinene:

  1. Etablere en dominator for samlet antall brukstilfeller av håndkrem som er mulig i løpet av en gitt tidsperiode (f.eks. 1 dag eller 1 uke). Benytte "3-Moments"-standarden - antall ansatte x antall potensielle brukstidspunkt for håndpleie i den gitte tidsperioden.
  2. Utvikle en bærekraftig metode for måling av antall faktiske påføringer i den gitte perioden (numerator) - måle produktvolum benyttet delt på dosestørrelse fra dispenser
  3. Beregne baseline for etterlevelse av hudpleierutinene, for å legge opp til forbedringer over tid. 

Etter hvert som dataene blir tilgjengelig, er det viktig å dele disse tallene med de ansatte. Denne tilbakemeldingen har tre hovedformål: vise at hudens sunnhet blir tatt på alvor på arbeidsplassen, understreke overfor hver enkelt ansatt at de har et ansvar for å følge beste praksis for hudpleie, og demonstrere at "3-Moments-standarden" bidrar til å skape positive endringer.


For mer informasjon eller for å be om en evaluering av hudens sunnhet og/eller befaring, ber vi deg klikke her.