Search

Undersøkelse & Evaluering

 

 Viktig informasjon

Ved implementering av de to unike tjenestene i DebSafe™-programmet, blir verdifull informasjon om medarbeidernes håndhygiene, hudens sunnhet og bruk av hudpleiesystemet for hver avdeling, hvert arbeidssted eller for hele virksomheten samlet inn.  

Dette gir mulighet for å kommunisere målrettet med medarbeiderne, i tillegg til at ledelsen får dokumentasjon på at DebSafe™ skaper positive forandringer i vaner og rutiner, og dermed sunnere hud på arbeidsplassen.

DebSafe™ Vurdering av hudens sunnhet

Vår tjeneste hjelper dere med å sette fokus på hudpleie og sunn hud, slik at medarbeiderne husker å bruke de beskyttende og pleiende produktene.

DebSafe™-systemet til vurdering av hudhelsen består av fem spesielle dermatologiske apparater og vurderingsmetoder, hvor huden på medarbeidernes hender måles, og risikoen for å utvikle hudproblemer vurderes.  Det avholdes individuelle møter med medarbeiderne, og vurderingene gir arbeidsgiveren bedre oversikt over hudens sunnhet hos medarbeiderne. Samtidig blir medarbeiderne mer oppmerksomme på å passe på huden. Etter evalueringen får den enkelte medarbeider utdelt et fortrolig resultatkort, som blant annet viser den enkelte medarbeideres risikofaktorer ifølge DebSafe™-vurderingen.

Når alle medarbeidervurderinger er gjennomført, samles data i en omfattende DebSafe™ rapport for hele virksomheten, som blant annet viser en samlet risikofaktor ifølge DebSafe™ vurderingen.

Testen gjentas med jevne mellomrom, slik at man sikrer at forbedringen opprettholdes. Medarbeiderne kan følge endringene i hudens sunnhet og samtidig oppdages eventuelle nye hudproblemer, slik at det raskt kan settes inn tiltak.

COMING SOON

Informasjon om forbruk

Det elektroniske systemet registrerer bruk av produktene og etterlevelse av hudpleieprogrammet med de ’3 Moments Of Skin Care’ målt mot virksomhetens mål. Arbeidsledere kan raskt og enkelt formidle resultatene til medarbeiderne og motivere dem til å følge virksomhetens standard for hudpleie.

  • Enkelt å installere
  • Selvstendig nettverk
  • Krever ikke IT-ekspertise
  • Ingen kapitalinvestering
  • Sikker datastyring