Search

Deb Group’s forsknings- og utviklingssenter får tildelt forskningstøtte

Deb Group’s forsknings- og utviklingssenter er i konkurranse med en lang rekke andre internasjonale virksomheter blitt tildelt finansiell støtte til et forskningsprosjekt om vannbesparelse

Støtten vil bli benyttet til å tilknytte oss en PhD – student fra Hull University på forskningsprosjektet. Dr. John Hines, R&D direktør hos Deb Group, forteller: “Vi er glade for å motta denne finansielle støtten da den frigir resurser til virkelig å utnytte potensialet i en spendende ny idé”.

Helt sentralt for denne tildelingen og for det fremtidige PhD-programmet er en teknologi fra Hull University. Deb er overbevist om at denne teknologien kan redusere den mengden av vann som er nødvendig for å oppnå en effektiv vask av hendene. Dette kan gjøre det mulig å skape langt bedre håndhygiene i områder i verden hvor det ikke er så mye vann tilgjengelig. Professor Bernard Binks fra Hull University tilføyer: ”Med det kommende samarbeidet med Deb håper vi å komme til å vite mere om hvordan vi utvikler formuleringer ytterligere med denne nye teknologien, så vi får en lang rekke aktive ingredienser og flere fordeler. Med dette samarbeidet får vi en mulighet til å få denne nye forskningen direkte ut i markedet,

Darreb Ragheb, Produkt Designsjef hos KTN som har utdelt støtten uttaler: “ Debs søknad var spesielt sterk på deres forskning som adresserer flere av våre strategiske nøkkelkriterier. Den inneholder noe nytt, og prosjektet har potensial til å imøtegå viktige behov i markedet for håndhygiene.  Utover dette ligger det også et langt bredere potensial i prosjektet.