Search

Deb feirer Global Handwashing Day på arbeidsplasser rundt om i verden

På samme måte som i fjor er Deb Group svært aktiv i sin støtte til og markering av den globale håndvaskdagen, som feires hvert år den 15. oktober.

Dagen var opprinnelig for barn og skoler, men kan markeres av alle som er opptatt av riktig håndvask med såpe. Hvert år er over 200 millioner personer involvert i markeringen i over 100 land over hele verden, og den globale håndvaskedagen har gjennom årene blitt utvidet til å inkludere alle, inkludert alle typer arbeidsplasser hvor håndhygiene er viktig.

For å markere dagen har Deb lansert en nettside for Global Handwashing Day, med informasjon om viktigheten av riktig håndhygiene og med en rekke verktøy som kan lastes ned og deles på arbeidsplassen eller på nettet.

Studier viser at minst 40 % av de ansatte ikke vasker hendene ofte eller lenge nok til å beskytte mot spredning av virus og bakterier.

Virus og bakterier som kan forårsake vanlige sykdommer kan ikke ses med det blotte øye. Både på arbeidsplassen, i offentlige bygninger, idrettshaller og skoler spres bakterier og virus fra person til person eller ved berøring av overflater.

Lukkede miljøer – som på arbeidsplassen – hvor mennesker arbeider eller samhandler tett med hverandre er særlig utsatt for spredning av bakterier og virus. Dårlig hygiene fører til mer sykdom og kan resultere i høyere kostnader, tapt produktivitet, redusert effektivitet fra at man er syk på jobben og lavere arbeidsmoral.

Siden hendene er ansvarlig for spredning av 80 % av vanlige smittsomme sykdommer, er effektiv håndhygiene universelt anerkjent som det smarteste og mest kostnadseffektive tiltaket for å kontrollere spredning av smittsomme sykdommer på arbeidsplassen, slik at man både reduserer tapt arbeidstid og sparer virksomheten for penger.


Les mer om hvordan du deltar på Global Handwashing Day.
Last ned plakat og annet materiale for å gjøre arbeidsplassen din klar for denne dagen.