Search

Deb Group donerer hånddesinfeksjonsmiddel til Vest-Afrika.

Deb Group har donert mer enn 18 000 flasker Deb InstantFoam hånddesinfeksjonsmiddel til Verdens helseorganisasjon (WHO) som hjelp i arbeidet med å stoppe spredningen av ebola-viruset i Vest-Afrika.

Donasjonen er organisert av WHO og støttet av medlemmene av Private Organizations for Patient Safety (POPS), hvor Deb Group er en av grunnleggerne, og er kommet i gang for å støtte helsearbeiderne og lokalsamfunnene som er direkte involvert i arbeidet mot det dødelige ebolaepidemien, som allerede har krevd over 4 500 liv.

Selv om ebolasykdommen har en høy dødelighet er selve viruset enkelt å drepe utenfor kroppen med såpe, alkoholbasert desinfisering, klor, sollys og høye temperatur samt tørking. Ifølge European Centre for Disease Prevention and Control, "overlever ebola-viruset bare en kort periode på overflater som er i solen eller er tørre. Det kan overleve lengre på klær eller materialer som er tilsølt av blod eller andre kroppsvæsker."

For mange helsearbeidere og lokalsamfunn er håndhygiene en viktig del av arbeidet med å forhindre videre spredning av ebola-viruset. Men enkel tilgang til såpe og vann er ikke alltid praktisk mulig. Derfor kan bruk av alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som verken krever vann eller såpe ofte være den enkleste, raskeste og mest praktiske metoden for effektiv håndhygiene.

Ebola er et «kappekledd» virus, som tilhører filoviridae-familien. For effektiv desinfisering mot alle kappekledde virus inkludert filoviridae-familien, har det anerkjente Robert-Koch-Institute (RKI) og den tyske foreningen for bekjempelse av virussykdommer (DVV) etablert et sett av retningslinjer for å teste effektiviteten til produktet.  Huddesinfeksjonsmiddel som tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene får status som testet og dokumentert å ha begrensede virusdrepende egenskaper mot alle kappekledde virus, inkludert ebola-viruset.

Siden Deb InstantFoam hånddesinfeksjonsmiddel er testet og har bestått kravene i RKI/DVV-retningslinjene, kan produktet inaktivere alle kappekledde virus, inkludert ebola-viruset. Bryan Anderson, CEO i Deb Group kommenterte: "Ebola-utbruddet er svært alvorlig. Deb, sammen med andre partnere i POPS samarbeider med WHO for å dele ressurser med land som har behov for hånddesinfeksjonsmiddel. Siden vi har et produkt som tilfredsstiller RKI/DVV-retningslinjene har vi donert produkter til WHO for distribusjon i West-Afrika".

For mer informasjon, se www.debgroup.com.

Om Deb Group

Deb Group er et internasjonalt selskap med sterk lokal tilstedeværelse. Selskapet leverer innovative hudpleieprogrammer for alle typer arbeidsplasser og offentlige miljøer, som industri, varehandel, helse og næringsmiddelsektoren.  Deb Group har hovedkontor i Storbritannia og består av 21 selskaper, etablert i 16 land.  For mer informasjon, se www.debgroup.com.