Search

Den Europeiske Arbeidsmiljøuken 2018

Den Europeiske Arbeidsmiljøuken er startet!

Hvert år i uke 43 holdes den europeiske arbeidsmiljøuke av Healthy Workplaces. I år er temaet "Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer".

Grunnen til dette spesielle fokus beskrives som følger:

”Arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på mange arbeidsplasser i Europa. Slik eksponering er vanligere enn folk flest tror. Dette kan forekomme på nær sagt alle arbeidsplasser og representerer store helsemessige og sikkerhetsmessige utfordringer.”. Den Europeiske Arbeidsmiljøuken. 

Et farlig stoff er erhvert stoff i fast form, flytende form eller gassform som har potensial til å forårsake skade på arbeidstakernes helse eller sikkerhet. Du kan bli eksponert av et farlig stoff ved å puste det inn, svelge det, eller ved at stoffet trekker inn i huden. 

Hvis du er blitt eksponert for farlige stoffer på arbeidsplassen kan det være forbundet til både akutte og langsiktige helseproblemer, herunder: 

  • luftveissykdommer, f.eks. astma
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritasjon og hudsykdommer 
  • yrkesrelatert kreft, fx lungekreft

Utover disse personlige følger kan tilstedeværelsen av de farlige stoffer på arbeidsplassen også føre til risiko for brann-, eksplosjonsfare og fare for akutt forgiftning og kvelning. 

Faktisk er det akkurat nå 38% av de europeiske bedrifter som rapporterer om potensielt skadelige kjemiske eller biologiske stoffer på deres arbeidsplass. Det er derfor avgjørende at risikoene identifiseres og håndteres. 

Du kan lese mye mer om den europeiske arbeidsmiljøuken på Healthy Workplaces


Vi er med på å støtte denne uken slik at vi kan bidra til å redusere skadelige stoffer som kan forårsake en betydelig andel av yrkesrelaterte sykdommer, noe som påvirker arbeidstakernes livskvalitet negativt og som i enkelte tilfeller også kan få fatale følger.

Vårt mål er å være ledende innen forebyggelse av arbeidsrelaterte hudsykdommer og spredning av infeksjoner. Gjennem «Make Hands Matter in the Workplace» ønsker vi å sikre god håndhygiene på arbeidsplassen og bidra til et sunt arbeidsmiljø. Flere av våre produkter er parfymefrie og er desuten Ecolabel-sertifisert og ECARF-merket. 

 Stiftelsen Europeisk senter for allergiforskning (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsmerket til allergivennlige produkter. Egnet for allergikere og for hud utsatt for eksem. 

 

 For produkter, som overholder strenge tekniske krav i livssyklusvurderings-metoder (LCA-metoder), og som dekker de viktigste miljøpåvirkninger som genereres på alle stadier av produktets livssyklus, inkludert produksjon, bruk og bortskaffelse. 

Ta vare på din arbeidsplass og hverandre, gjør vi!