Search

Antibiotikaresistens: Et globalt problem

Antimikrobiell resistens er kjent som et av de mest presserende folkehelseproblemene. Det skjer overalt i verden og går utover vår evne til å behandle smittsomme sykdommer, og samtidig undergraver det mange andre fremskritt innen helse- og medisin.

Behandlingen av antimikrobielle resistente infeksjoner er kostbar og krever ytterligere tester og kostbare legemidler.

En håndterlig løsning

Et av målene i Verdens helseorganisasjon (WHO) Global Plan for Antimikrobiell Resistens er å redusere infeksjoner ved å forbedre hygienen, de sanitære forhold, samt infeksjonsforebygging. Den mest effektive måten å forebygge infeksjoner på i samfunnet og i helsevesenet er å forbedre håndhygienen. Den riktige håndhygiene, holde seg hjemme når man er syk, samt å hoste/nyse inn i ermet i stedet for i hånden er alle ting som spiller en viktig rolle i kampen mot infeksjoner. Ved å begrense antall infeksjoner som krever antibiotika kan vi bruke medisinen forsiktig og med omtanke.

Grundig opplæring omkring viktigheten av god håndhygiene i samfunnet og helsevesenet kan redusere overføringen av mikrober - som også inkluderer de resistente bakterier!

Prosessen med resistens

Hvordan oppstår egentlig en antibiotikaresistens? I utgangspunktet er det mange bakterier tilstede i kroppen vår, men noen av bakteriene er resistente mot medisinen som brukes til å fjerne dem. Antibiotikaen dreper både de onde og de gode bakterier, og uten de "gode" bakteriene til å beskytte kroppen vår, kan de få resistente bakteriene som ikke blir drept av antiobiotikaen få lov til å formere seg raskt. Disse såkalte "superbakteriene" kan så overføre resistente egenskaper til andre bakterier som deretter kan vokse og formere seg.

Det faktum at vi bruker antimikrobiell medisin er nok til å forårsake resistens. Vi gjentar scenariet igjen og igjen. Resistens oppstår naturlig i mikrober gjennom genetiske forandringer som endrer følsomheten til de forskjellige medisiner.

En global innsats

I 2016 innkalte FN til et spesielt møte i generalforsamlingen for å diskutere dette helseproblemet. Det er bare fjerde gang at en helsekrise har fått denne status, de andre ganger har det handlet om HIV/AIDS, ikke-smittsomme sykdommer og Ebola.

Problemet med antimikrobiell resistens, og hvordan vi kan sette globale mål for å redusere antimikrobielle infeksjoner, krever en global tilnærming da vi ser at det skjer overalt. På dette møtet bekreftet medlemslandene deres forpliktelse til å løse problemet basert på WHO-handlingsplan som er skissert ovenfor.

For å nå målet, setter den globale handlingsplanen fem strategiske mål:

 1. Forbedre oppmerksomheten og forståelsen av antimikrobiell resistens
 2. Styrke kunnskap gjennom overvåking og forskning
 3. Redusere forekomsten av infeksjoner
 4. Optimalisere bruken av antimikrobielle preparater
 5. Utvikle det økonomiske tilfellet for bærekraftig investering, som tar hensyn til alle landes behov, og øke investeringen i nye medisiner, diagnostiske verktøy, vaksiner og andre tiltak

Dette har aldri vært viktigere for helsevesenet enn det er nå. Problemet med resistens er ikke et isolert problem i et spesifikt land eller en region, men et globalt problem som står høyt på agendaen over hele verden og gjør håndhygienen til en prioritet. Det er stort sett et globalt problem som krever en stor innsats, og vi kan alle være en del av løsningen med en god og grundig håndhygiene.

 

Referanser:

 1. A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134
 2. https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/
 3. Antibiotic-Resistant Bacteria and the World’s Peril. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/antibiotic-resistant-bacteria-and-the-world-s-peril/
 4. Achieving global targets for antimicrobial resistance. http://science.sciencemag.org/content/early/2016/08/17/science.aaf9286
 5. Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. http://trstmh.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/27/trstmh.trw048.full
 6. Staving off Superbugs- The Battle Against Antibiotic Resistance. http://chicago-mosaic.medill.northwestern.edu/antibiotic-resistance-superbugs/
 7. Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
 8. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
 9. General Assembly of The United Nations. http://www.un.org/pga/71/2016/09/21/press-release-hl-meeting-on-antimicrobial-resistance/