Search

Håndvask reduserer matbårne sykdommer og infeksjoner

Du lager mat og finner en oppskrift på nettet. Du er i ferd med å håndtere matvarene, men husker plutselig ikke hvor mange løk du skal bruke. Gjenkjenner du det? Så trykker du bare på telefonen igjen, og vips, så har du oppskriften. Men smarttelefoner er spekket med bakterier.

Faktisk er telefonen din fylt med flere bakterier enn et toalettsete. Det er fordi vi vasker toalettene mye oftere enn mange andre ting, bl.a. vår telefon, for vi tenker ikke på hvor mange bakterier en telefon kommer i kontakt med i løpet av dagen.

Du har kanskje tatt på noe uten å vaske hender etterpå. Så trykker du på skjermen og tenker ikke på hvor mange bakterier som overføres til telefonen. Når vi deretter bruker telefonen mens vi håndterer mat, blir et utall av bakterier overført til maten.

I USA er 65% av matbårne sykdommer et resultat av at ansatte i mathåndtering berører maten med bakteriefylte hender. Håndvask er så utrolig viktig når du håndterer mat.

Håndvask vs. hånddesinfeksjon for mattrygghet

Når det gjelder mathåndtering, er det interessant å se på hvordan effektiviteten av hånddesinfeksjon sammenlignes med å vaske hender med vann og såpe. Med andre ord - vil det være fornuftig for en ansatt i matindustrien å raskt desinfisere hendene - fordi det noen ganger er lettest, eller er det alltid best å vaske hendene med såpe og vann?

Håndvask anses for å være den beste løsningen for å fjerne smuss og mikroorganismer fra hendene, men til tross for dette har det vært en økning i bruken av hånddesinfeksjon i matindustrien de siste årene. Hånddesinfeksjon er praktisk og har vist seg å være ekstremt effektiv i miljøer som helsevesen, men bruken som et alternativ til håndvask i matmiljøer har fortsatt vært mye diskutert.

En ekspert på området sier at håndtering av pasienter og håndtering av mat er forskjellig etter hvilken type skitt som er til stede. For eksempel, hånddesinfeksjon anbefales ikke når det er tydelig synlig skitt på hendene - spesielt når det gjelder matrester og fett.

Når man snakker om matbårne sykdommer, er håndvask ganske enkelt utrolig viktig for å forhindre at mikroorganismer sprer seg til mat. Selv om alkoholbasert hånddesinfeksjon ikke skal erstatte håndvask i matmiljøer, har de vist seg å øke bakteriell inaktivitet når de brukes som et supplement til håndvask, og kan derfor lett inkluderes som en del av et hygieneprogram.

 

Referanser:

https://info.debgroup.com/blog/bid/290652/your-mobile-phone-is-dirtier-than-you-think

 https://info.debgroup.com/blog/why-you-need-to-keep-your-smartphone-out-of-the-kitchen