Search

Sårn bruker du InstantFOAM® Complete

For generell hygiene, benytt 1–2 doser direkte for rengjøring av hender og spred over hele hånden i 30 sekunder (kontakttid for viruser er 60 sekunder) eller inntil hendene er tørre.
For hygienisk hånddesinfeksjon i overensstemmelse  med EN 1500-standarden, benyttes 3 ml og gå frem som ovenfor.

Anbefalte områder for bruk av InstantFOAM® Complete

I tillegg til helsevesen og næringsmiddelproduksjon, hvor hånddesinfeksjon er et etablert håndhygiene-trinn, er det mange andre arbeids- og fellesområder hvor InstantFOAM® Complete kan brukes, inkludert:

 • Restauranter og kafeteriaer
 • Kantinekjøkken og mattilberedningsområder
 • Områder på arbeidsplassen hvor man har kontakt med offentligheten
 • Der penger håndteres
 • Ved hovedinnganger til kontorer
 • På skrivebord på kontorer for personlig bruk
 • Innganger til offentlige bygninger
 • Flyplasser
 • Kollektivtrafikk
 • Kjøpesenter
 • Idretts- og fritidsarenaer
 • Utdanningsfasiliteter – førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående/høyskole/universitet
 • Utendørs arbeidsområder og byggeplasser
 • Syke og aldershjem
 • Sykehus
 • Legesenter
 • Tannleger
 • Øvrige helse institusjoner

Biocider må brukes på en sikker måte. Les alltid produktveiledningen før bruk.