Search

Om huden

För att förstå varför dermatit uppkommer måste vi först lära oss lite om huden – hur den fungerar och vad den består av.

Huden är kroppens största organ. En vuxen människa har i genomsnitt två kvadratmeter hud, med runt 300 miljoner hudceller som motsvarar ca 10 % av kroppsvikten. Den fyller många funktioner, reglerar kroppstemperaturen, skyddar mot infektioner och känner av värme, kyla och vibrationer. Så länge hudens yta är hel och utan skärsår, skrubbsår eller sjukdomar och de naturliga utsöndringarna inte avlägsnas eller kontamineras utgör huden ett utmärkt skydd.

Som kroppens yttre lager fungerar den som en skyddsbarriär mot den yttre miljön och hindrar att främmande ämnen och mikrober når våra interna organ och är samtidigt viktig för vätskebalansen.

För enkelhetens skull kan vi säga att huden har två lager, överhuden och läderhuden.

Överhuden - epidermis

Överhuden är hudens yttersta lager, som i sin tur består av flera lager, där det yttersta heter stratum corneum eller hornlagret och består av döda celler.

Cellerna sitter löst och de faller kontinuerligt av och ersätts av lagren under. Förutom dessa celler som växer fram via baslagret kan överhuden innehålla andra specialceller som pigmentceller.

De döda cellerna täcks av en talgfilm, ett fettämne som talgkörtlarna avsöndrar och som håller huden smidig. Det är mycket viktigt att bevara det yttre lagret intakt, för om det är friskt är det mycket motståndskraftigt mot bakterier och främmande ämnen.

The Epidermis

Läderhuden - dermis

 

Under överhuden finns läderhuden, som består av fibrer och andra vävnader med många blodkärl. Förutom de nervändar som ansvarar för känseln och smärtförnimmelser innehåller läderhuden även tre andra viktiga komponenter.

Dessa är:

  • Hårsäckar – som hårstrået växer ut ur
  • Talgkörtlar – tillverkar talg
  • Svettkörtlar – tillverkar svett

Det här är tre sårbara delar av systemet eftersom de alla står i direktkontakt med hudens yta. För att huden ska hålla sig frisk ska dessa öppningar alltid hållas fria och inte blockeras av industriell smuts, som t.ex. olja och fett.

När huden fungerar som den ska bildas ett skyddande skikt på ytan av talg. I vissa fall kan hudens öppningar utgöra en ingång för farliga ämnen.

The Dermis