Search

Fakta

Arbetsrelaterad dermatit är ett stort problem – förlorad arbetstid kan vara ett problem både för den anställde och företaget. I många fall kan den anställde vara borta från arbetet i snitt två månader och om ingen snabb och effektiv behandling fås kan allvarliga problem utvecklas på lång sikt.

Fakta om hudskydd

  • Hudsjukdomar är den vanligaste formen av arbetsrelaterad sjukdom och utgör ca 13,5 % av alla arbetsrelaterade sjukdomar
  • Färska studier visar att upp till 40 % av anställda kommer att råka ut för någon sorts hudproblem under sitt arbetsliv
  • Över hälften av den arbetstid som går förlorad på grund av industrirelaterade sjukdomar beror på hudproblem
  • Det har visat sig att 75 % av de patienter som har arbetsrelaterad dermatit utvecklar någon typ av kronisk hudsjukdom
  • Arbetsrelaterade hudproblem är kraftigt underrapporterade – toppen av isberget – den australienska fackföreningen Manufacturing Workers Union uppskattar siffran till 400 %

Fakta om hudhygien

  • Spridning av bakterier sker oftast via händerna – och ändå verkar över hälften av alla anställda inte känna till grunderna för handtvätt
  • Minst 40 % av de anställda tvättar inte sina händer tillräckligt ofta och länge nog för att det ska skydda dem mot spridning av bakterier
  • 65 % av underhålls- och byggarbetare samt 47 % av kontorsarbetare tvättar händerna färre än fem gånger om dagen
  • Handtvätten tar mindre än 10 sekunder i snitt, och viktiga områden där bakterier ofta finns glöms bort, t.ex. under fingernaglarna och på baksidan av händerna
  • Studier har visat att en god handhygienrutin kan reducera sjukdomar, sjukfrånvaron och tillhörande kostnader med minst 18 % och upp till 40 %

Källor: kopior av källuppgifter kan erhållas av Debkoncernen

Spridning av bakterier sker oftast via händerna – och ändå verkar över hälften av alla anställda inte känna till grunderna för handtvätt.