Search

Vad är arbetsrelaterad dermatit?

Arbetsrelaterad dermatit kan definieras som en hudinflammation som orsakas av arbetsmiljön eller att huden kommer i kontakt med ett skadligt ämne.

Symptomen och graden kan variera mycket. Den första symptomen brukar vara röd och irriterad hud och ibland att huden blir svullen. Det kan bildas blåsor och om det går hål på dessa kan huden bli infekterad.

Vid kontakt med vissa ämnen kan mindre hudområden förtjockas, och så småningom bildas grova, vårtliknande utväxter som kan bli cancerogena.

Alla delar av kroppen kan påverkas. Dermatit är inte smittsamt, men om det inte behandlas kan det sprida sig till andra delar av kroppen. Korrekt behandling i ett tidigt skede är avgörande.

Genom att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera kontakten med skadliga ämnen och tillämpa ett lämpligt hudvårdsprogram kan risken för arbetsrelaterad dermatit reduceras.

Genom att tillämpa ett lämpligt hudvårdsprogram kan risken för arbetsrelaterad dermatit reduceras betydligt.