Search

Ordförklaringar

Aloe Vera

Fuktgivare. Hjälper till att reparera skadad hud.

Bakterier

Encelliga mikroorganismer med hårda cellväggar som förökar sig genom delning.  Vissa bakterier orsakar sjukdom, andra orsakar förruttnelse.

Bakteriostatisk

Hämmar bakterietillväxt.

Nyttiga ingredienser

Ingredienser som har positiv inverkan på huden.  Huden behöver t.ex. fukt. Ingredienser som används är t.ex oljor som har en mjukgörande eller lugnande effekt på huden. Torr och flagnande hud mjukas också upp.

Corneometer CM825

Testutrustning för att mäta hudens fukthalt.

Dermatologiskt testad

Detta kan anges när en produkt visar sig passa bra ihop med huden.  Test av primär irritation genomförs.

I Debs fall använder vi ett 48-timmarstest där försökspersoner får bära plåster. 25 personer blev testade på överarmen.

Testprodukterna appliceras på huden och täcks av ett tättslutande plåster som får sitta kvar i 23 timmar. Försökspersonernas irritationsgrad (dvs. eventuell hudreaktion) bedöms visuellt en timme efter att plåstret tagits bort. Om ingen hudreaktion har noterats appliceras ett andra plåster i ytterligare 23 timmar. En slutlig bedömning görs en timme efter att detta plåster tagits bort.

Diabasiska estrar

Dibasiska estrar är mycket effektiva lösande medel som används för att ta bort bläck, harts och färg.

Dicaprylylkarbonat

En utmärkt mjukgörare som gör att hudkrämer absorberas snabbt av huden och som även förhindrar att hudkrämer känns för kladdiga.

Matförgiftningsbakterier

 Dessa producerar toxiner (gifter) i maten eller i kroppen under eller efter konsumtion av kontaminerat livsmedel.

Kan användas tillsammans med handskar

Vissa kosmetiska ingredienser är inte lämpliga med material som används till engångshandskar, främst latex.

Det kan orsaka att hål bildas i handsken eller att handsken t.o.m. spricker. Detta kan vara extra farligt när handskarna används i kirurgiska sammanhang då bakterier från kirurgens hand kan överföras till patienten via hålen.

Delar av handskar testas genom att de smörjs in med hudkräm och sedan förvaras delarna i 40 °C under 24 timmar för att få dem att ”åldras”.

BSEN-tester (”inga hål”, olika töjningsegenskaper) utförs sedan på handskarna.

.

Gram-negativ og gram-positiv

En färgningsmetod för att skilja på bakterierna.

Grampositiva bakterier ger blå/lila fläckar och Gramnegativa bakterier ger rosa fläckar.  Detta beror på skillnader i cellväggarnas struktur.

Den här skillanden i cellväggsskrukturen är en del av förklaringen till att bakteriedödande medel kan agera på olika sätt mot G– respektive mot G+ bakterier.

Högrisklivsmedel

Färdigmat som under gynnsamma förhållanden främjar förökningen av patogena bakterier och som är avsedd att konsumeras utan tillagning.

Fuktighetsbervarande ämnen

Ämnen som absorberar och gynnar kvarhållandet av fukt från luften.

Genom att göra detta ökar de hornlagrets (det översta hudlagret) kapacitet att hålla kvar fukt.  Glycerin är ett bra exempel på en sådan typ av produkt.

In Vitro

Betyder ordagrant ”i glaset”.  Ett test som görs i ett provrör eller en flaska istället för i en levande organism.

In Vitro-filterpappertest

Den här metoden innefattar användning av filterpapper för att fastställa fuktpenetreringsgraden genom en tunn film av en viss hudskyddsprodukt.

En jämn tunn film med testprodukt appliceras på en filterpappersveke som förs in i ett runt filterpapper. Vekens ena ände placeras i testlösningen (t.ex. vatten). Vattenkantens förflyttning kan mätas med hjälp av en markörpenna. Ju längre vattenkanten förflyttas, desto sämre är testproduktens effektivitet.

In Vivo

Betyder ordagrant ”i en levande organism”. En test som görs med hjälp av människor (eller djur).

Jojoba-olja

Fuktar och ökar hudens fukthalt, vilket ger den utmärkta egenskaper för att hålla huden mjuk.

Kaolin

Den här naturliga och fina vita leran har en utmärkt absorbtionsförmåga som försiktigt drar ut och absorberar överflödiga oljor och orenheter från huden.

Loggreduktion

Beräkningar av mikrober är kvantitativa – de ger ett mått på hur effektivt det bakteriedödande medlet är mot testorganismen.

De resultat som uppnås redovisas vanligen som logg- eller procentreduktion. Loggreduktionen beräknas genom att mikrobberäkningen (t.ex. antalet bakterier) omvandlas till log 10, där testprovets resultat tas bort från kontrollen (dvs. prov utan bakteriedödande medel).

Loggreduktionen kan relateras till procentreduktion:

Log 1-minskning är lika med 90% Log 2-minskning är lika med 99% Log 3-minskning är lika med 99.9% Log 4-minskning är lika med 99.99% Log 5-minskning är lika med 99,999 %

Dessa procentsatser är avgörande, eftersom huden kan innehålla miljontals bakterier – livsmedelsindustrin sätter vanligen gränserna för vad som är acceptabelt till strax över 100.

Om det exempelvis finns 6 000 000 bakterier kommer en minskning med 90 % ändå lämna 600 000 bakterier kvar på huden eller på ytan. En minskning med 99,999 % lämnar endast kvar 60 bakterier.

Lågrisklivsmedel

Hållbara livsmedel som vanligen inte gynnar förökningen av patogener. De kan dock ibland orsaka livsmedelsburna sjukdomar, om det rör sig om färdigmat som förorenats med låga patogendoser, t.ex. sallader.

Fuktgivande ingredienser

Tillför huden fukt.

Exempelvis används Urea som fuktgivande ingrediens. Det har en hög fuktgivningsfaktor och minskar hudens strävhet. Det har även vissa antiinflammatoriska egenskaper. Allantoin fungerar också som hudläkande och mjukgörande ingrediens, dvs. det lugnar och mjukar upp huden.

Mögelsvampar

Mikroskopiska plantor (svamp) som kan synas som ulliga fläckar på mat.

MPR-test

Test av fuktpenetreringsgrad (Moisture Penetration Rate).    

In vitro-metod för utvärdering av ingrediensers barriärsbildande skyddsegenskaper. Metoden innefattar användning av papperskromatografi för fastställande av fuktpenetreringsgraden genom ett tunt lager av en hudskyddsprodukt.

Icke-överförande (Non-taint)

En testad produkt där resultatet visar att produkten inte överför doft eller smak till livsmedel.

Tillslutningsförmåga

En tillslutande film på huden förhindrar att vatten avdunstar från hornlagret, dvs. hudens översta lager.

PABA fri

Para-amino benzoesyra (PABA) är ett effektivt solskyddsmedel, som kan orsaka hudkänslighet och klåda hos vissa personer.

Den kan även mörkna och ge gula fläckar på kläder.

Panathenol

Fuktgivande ingrediens. Minskar hudens strävhet. Hjälper till vid sårläkning och vävnadsåterställning.

Paraffinum Liquidum

Paraffinum Liquidum är mycket effektivt som mjukgörare och smörjande medel. Det hjälper även till att skydda huden genom att bilda en fuktbarriär.

Patogen

En organism som kan orsaka sjukdom (t.ex. salmonella).

PEG-7 Glyceryl Cocoate

Mjukgörande och återfettande ingrediens.

Vaselin

Mjukgörare och smörjande medel. Hjälper till att skydda huden genom att bilda en fuktbarriär.

Polyquate-7

Polyquaternium-7 är en mycket effektiv hudvårdande polymer.

Residenta organismer/resident flora

Hudens naturliga bakterieflora. Den består huvudsakligen av icke-patogena organismer, men ibland kan S. aureus och vissa Gramnegativer också bli residenta t.ex på skadad eller ständigt täckt hud (t.ex. under vigselringar).

RIT

Test av upprepad irritation                                                                                                             Detta används för att bedöma hur effektiva före-arbetet-krämer är mot irriterande ämnen på mänsklig hud. Testprodukten (före-arbetet-kräm) appliceras och får torka i 30 minuter. En plastbehållare fixeras ovanför området och en irriterande vätska tillsätts, som får ha kontakt i 30 minuter. Behållaren och vätskan tas därefter bort och huden torkas torr. Detta upprepas dagligen under 9 dagar. Huden bedöms dagligen både visuellt och med instrument (t.ex. Corneometer, tewameter). Alla resultat sammanställs och analyseras för att fastställa om testprodukten ger ett effektivt skydd mot det irriterande testmedlet.

Silikon

Detta har mycket god vattenavvisningsförmåga och fördelas snabbt ut på huden.                              

Hudens skyddsfunktion

Huden har många egenskaper, en av dem är att ge kroppen en skyddsbarriär. Om denna barriär skadas av skär- eller brännsår, är det inte bara obehagligt utan det finns även risk för infektioner eftersom mikroorganismer kan tränga in genom den skadade huden. På samma sätt kan kemiska ämnen tränga in.

Huden måste hållas i gott skick och ha tillräcklig fukthalt för att dess skyddsfunktion ska vara optimal.

Hudens återfuktning

Hornlagret är hudens översta lager. Vattenhalten (fukthalten) i hornlagret är viktig för hudens tillstånd eftersom den är mjukgörande. Vattenhalten kan mätas via hudens elektriska egenskaper (kapacitans) med hjälp av en Corneometer.

SPF

Solskyddsfaktor

Detta nummer, vanligen 0-50, fastställer den mängd sol som blockeras av en solskyddskräm. Solskyddsfaktor 15 blockerar 93 % av solens strålar. Dermatologer rekommenderar vanligen en högre solskyddsfaktor (30), då det har visat sig att människor vanligtvis använder mindre solskyddskräm än de behöver.

Utvärdering av solskyddsfaktorer

Utförs på frivilliga försökspersoner med hjälp av en Xenon Arc solsimulator. Ett testområde på ryggen exponeras för en serie UV-exponeringar som ökar i steg om 25 %. Försökspersonens MED (minimal dos vid hudrodnad, Minimal Erythema Dose) är den kortaste exponeringstid som ger minsta märkbara hudrodnad 20 till 24 timmar efter strålningen. (Erythema betyder att huden synbart rodnar.) Solskyddsfaktorn beräknas från den oskyddade hudens MED.  (Inget solskydd.) Vattentätheten fastställs också med hjälp av frivilliga försökspersoner.  I huvudsak samma test som ovan, men före exponeringen av solsimulatorn sänks testområdet ned i en bubbelpool där vattnet är 24-27 °C varmt. 4 x 20 minuter med måttlig aktivitet i vattnet följs varje gång av 20 minuters vila uppe ur vattnet. Solskyddsfaktorn beräknas som ovan.

Överföring

Kontaminering av livsmedel från oönskade smaker eller dofter, t.ex. smör som absorberar färgångor, och choklad som smakar tvål när den förvaras bredvid tvättmedel.

TEWL (Transepidermal water loss)

Vatten avdunstar ständigt från hudens yta och ersätts underifrån.  Transepidermal vattenförlust (TEWL) är graden av vattenförlust från hudens yta. TEWL ökar i skadad hud (t.ex. torr hud) och kan öka innan skadan blir uppenbar.

TEWL kan mätas med Tewametern.

Tewameter TM300

Testutrustning för mätning av transepidermal vattenförlust (TEWL).

Transienta organismer/transient flora

Mikroorganismer som lägger sig, men vanligtvis inte förökar sig på huden. De överförs lätt från huden till nästa yta som vidrörs. De är lika lätta att ta bort med hjälp av handtvätt eller handdesinfektion.

UV-A

Dessa strålar penetrerar bindväven och är den främsta orsaken till kroniska ljusinducerade skador, som t.ex. i förtid åldrad hud.

UV-B

Dessa strålar penetrerar de djupaste cellagren i överhuden och är den främsta orsaken till solbränna, DNA-skador och utveckling av hudcancer.

UV-C

Dessa solstrålar absorberas av den övre atmosfären (ozonlagret) och når inte jordens yta. Dessa strålar är de mest skadliga för växt- och djurliv, så om ozonlagret tunnas ut kan vi i framtiden exponeras av UV-C strålar, vilket skulle medföra en ökning av antalet fall av hudcancer och synskador. UV-C-strålar kan dock skapas på jorden via bågsvetsning och ge upphov till synskador.

Vetegroddsolja

Ur vetegroddar utvinns en olja med mycket hög halt av essentiella fettsyror, samt vitamin A och D och är också en av de rikaste källorna till vitamin E. Vetegroddsolja passar på alla sätt mycket väl med huden och hjälper också till att förnya hudcellerna.

Xanthangummi

Xanthangummi är ett naturligt framtaget förtjockningsmedel med stabiliserande och mjukgörande verkan på huden.

Jästsvampar

En encellig svamp som reproduceras genom avknoppning och växer snabbt på vissa livsmedel, främst sådana som innehåller socker. Jästsvampar är huvudingrediens vid fermentering (socker som omvandlas till alkohol och koldioxid).