Search

Global Handwashing Day

Global Handwashing Day är ett årligt evenemang, som arbetar för att öka medvetenheten och förståelsen för vikten av handtvätt med tvål som ett enkelt, effektivt och billigt sätt att förebygga sjukdomar. 

SC Johnson Professional stöjder initiativet igen, där man i år fokuserar på sammanhanget mellan handtvätt och mat - inklusive livsmedelshygien och kost. Handtvätt är en viktig del av livsmedelssäkerheten, förebyggande av sjukdomar och för att hjälpa barnen att våxa sig starka och friska. Vår tagline, "Clean Hands - A Recept for Health" påminner oss om att göra handtvätt till en rutin vid alla måltider.

VAD DU KAN GÖRA:

 Tvätta händerna med tvål i "kritiska tillfällen"
speciellt innan man äter, gör mat eller ger andra mat.

  Var en bra förebild för god handtvätt,
och påminn eller hjälp andra till att tvätta händerna före alla måltider.

  Gör handtvätten till en rutin vid måltider med din familj.

Etablera platser för att tvätta dina händer.
Det kan vara både hemma, i skolor, på jobbet och inom
hälsosektorn.

  Uppmärksamma god handhygien.

 

 

Global Handwashing Day är designat för att:

  • Främja och stödja en global och lokal kultur av handtvätt med tvål
  • Fokusera på handfatets skick runt om i världen
  • Öka medvetenheten om fördelarna med handtvätt med tvål

Den första Global Handwashing Day hölls 2008, då över 200 miljoner barn i över 70 länder, tvättade sina händer med tvål. Sedan 2008 har flera använt denna dag för att sprida ordet om handtvätt, sätta upp handfat och vattenkranar och visa värdet och viktigheten med rena händer. Varje år är det mer än 200 miljoner människor i över 100 länder som sätter fokus på denna dag.

Oavsett vilken roll du har, kan DU hjälpa till att fira Global Handwashing Day!