Search

Handtvättsteknik

Det är allmänt accepterat att det finns ett rätt sätt att tvätta händerna och olika studier från olika delar av världen visar att goda handhygienrutiner kan minska sjukdomar, sjukfrånvaro och relaterade kostnader med upp till 40 %.

Men flera studier fortsätter också att visa att korrekta rutiner för handtvätt inte följs.

Se rätt teknik för handtvätt i videon nedan

 

Lad ner vår guide för rätt handtvätt teknik här:

Korrekt teknik för handtvätt

Det är mycket viktigt att ta bort all smuts och skadliga ämnen från huden.  Händerna och andra delar av kroppen som smutsas ned ska rengöras åtminstone i slutet av varje arbetspass, före raster samt vid toalettbesök. 

Korrekt rengöringsmetod är också viktigt. Det är mycket viktigt att tvätta händerna på rätt sätt för att de verkligen ska bli helt rena. Ägna särskild uppmärksamhet åt händernas baksida samt fingertopparna eftersom dessa områden oftast glöms bort. 

Vanligtvis ska händerna blötas innan lite tvål doseras i en kupad hand, men mycket nedsmutsade händer rekommenderas att lämplig handrengöring appliceras direkt på huden innan den blöts. Det är alltid viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

 

Hand washing step 1

1. Gnugga handflatorna mot varandra

Hand washing step 2

2. Gnugga handflatan mot den andra handens baksida och mellan fingrarna

Hand washing step 3

3. Handflata mot handflata med sammanflätade fingrar

Hand washing step 4

4. Koppla ihop fingrarna och gnugga dem mot handflatan

Hand washing step 5

5. Rotera med tummen inuti handflatan

Hand washing step 6

6. Rotera med fingrarna inuti motsatt handflata

Huden ska alltid torkas ordentligt för att inte bli fnasig, särskilt vid kallt väder. Rena handdukar ska alltid finnas tillgängliga – smutsiga handdukar innebär att huden utsätts för mer smuts och risk för infektion. Helst ska engångshanddukar användas eftersom användning av gemensamma handdukar kan leda till kontaminering.

Fel teknik för handtvätt

Det går inte alltid att skydda huden mot olika skadliga ämnen på arbetsplatsen.  Därför är rengöring och vård av händerna en viktig del av en proaktiv helhetssyn på arbetsrelaterade hudsjukdomar.

På många arbetsplatser är det dock en daglig utmaning att införa och säkerställa lämpliga rutiner för handtvätt eftersom hygienvanorna är olika hos olika delar av befolkningen:

  • Olika tvättrumsstudier från runt om i världen har visat att endast 70 % tvättar händerna och endast 30 % använder tvål när de tvättar händerna.
  • De flesta tvättar inte händerna tillräckligt ofta och noga – i genomsnitt tvättar man händerna i 10 sekunder.  En sådan tvätt tar bort ca 90 % av bakterierna på händerna.
  • Bakterierna växer och antalet fördubblas på mindre än 20 minuter.

På bilden nedan visas de delar av händerna som oftast glöms bort om inte händerna tvättas på rätt sätt.