Search

Problemen

Arbetsrelaterad dermatit (hudsjukdom) och medarbetarnas välbefinnande

Från fordons-underhålls- och reparationsverkstäder, karosseri- och lackeringsverkstäder till snabbverkstäder och bärgningstjänster exponeras medarbetare i fordonsmiljö för ett brett spektrum av nedsmutsning, potentiellt irriterande ämnen, temperaturväxlingar och ibland utsatta arbetsförhållanden. Detta kan leda till synliga hudproblem, allt från röd, ömmande och sprucken hud till allvarliga fall av arbetsrelaterad dermatit.

Kostnaderna för dessa problem i fordonsindustrin kan vara avsevärda och det är allmänt känt att de är underrapporterade.  Det rör sig inte bara om personliga kostnader för medarbetaren, utan även andra kostnader för företaget:

  • Sjukfrånvaro
  • Förlorad eller sänkt produktivitet
  • Ersättningar
  • Omskolning
  • Dålig arbetsmoral bland personalen
  • Böter och skadestånd
  • Negativ publicitet