Search

Insikt i vardagen

Utmaningarna

I alla kommersiella sammanhang är det en ständig utmaning att hålla verksamheterna i ett skick som inte påverkar företagets rykte. Dessutom måste verksamheterna uppmuntra till handtvätt för att förhindra spridningen av infektioner, förbättra tillfredsställelsen och samtidigt vara kostnadseffektiva.

80 % av alla bakterier sprids genom personlig kontakt eller genom beröring av smittade ytor, så det är mycket viktigt att tvättrum tillhandahåller hygieniska handtvättslösningar. Source: World Health Organisation (WHO)

25 % av alla påfyllningsdispensrar för flytande tvål visade sig ha höga bakterienivåer (65 % av bakterierna var koliforma bakterier som finns i avföring).  Source: Gerba, C.P. et al, Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona.

Mindre än 6 % av befolkningen tvättar händerna ordentligt (mer än 15 sekunder). Source Borchgrevink, C.P. et al, Hand Washing Practices in a College Town Environment, 2013, Michigan State University

Problemen

Bakterier och baciller som orsakar vanliga sjukdomar är osynliga för ögat. Oavsett om du befinner dig på en arbetsplats, offentlig inrättning, i fritidsmiljö eller på en utbildningsanstalt sprids bakterier från person till person och genom att man vidrör vanliga ytor.

Slutna miljöer, där människor arbetar eller interagerar nära varandra utgör en högre risk för spridning av bakterier. Eftersom människor ofta arbetar eller rör sig i offentliga utrymmen när de är sjuka kan detta snabbt leda till lokala sjukdomsutbrott bland ett stort antal människor. Våra händer är den huvudsakliga orsaken till spridningen av bakterier och ändå finns det inga definitiva riktlinjer när det gäller god praxis.

  Dålig handhygien leder till ökad sjukdom och kan resultera i:

  • Avbrottskostnader och förlorad produktivitet genom sjukfrånvaro
  • Mindre effektiv personal på grund av sjukdom på arbetet och försämrad arbetsmoral
  • Skada på ett företags anseende
  • Varumärket kan skadas av negativ publicitet

  Arbetsgivare och förvaltare har ansvar för att tillhandahålla en säker miljö för arbetare och allmänhet. Vi anser att en viktig del av det här ansvaret är att underlätta handhygien.