Search

Verkliga fördelar

Deb Stokos hudvårdssystem ger verkliga fördelar till alla organisationer

Sänker totalkostnaderna​

  • Sänker kostnaderna i samband med sjukfrånvaro
  • Minimerar produktivitetförluster på grund av sjuka medarbetare
  • Eliminerar överanvändning av produkter genom kontrollerad dosering av rätt mängd för uppgiften

 

Förbättrar hälsa och säkerhet​

  • Kontrollerar spridningen av bakterier och infektioner, förebygger sjukdom och minskar sjukfrånvaron
  • Förbättrar vanor och rutiner för handhygien
  • Sortimentet omfattar produkter som är certifierade av ECARF, European Center for Allergy Research Foundation, och lämpar sig för arbetare med hudallergier och eksem

 

Bättre för miljön​

  • Sortimentet innehåller många produkter som är certifierade av USDA BioPreferred, UL Ecologo och Green Seal
  • Skumprodukter minskar vattenkonsumtionen vid handtvätt