Search

Bra faciliteter för metarbeteren

Minska risken och skydda dina medarbetare.

Handhygien är mycket viktigt i alla miljöer där livsmedel hanteras. Handhygien är avgörande för att minska risken för korskontaminering och för att se till att medarbetarnas hud håller sig frisk. I annat fall kan det leda till:

Spridningen av bakterier, som leder till korskontaminering av livsmedel, ett stort hot i alla miljöer där man hanterar livsmedel och livsmedelsarbetare är ofta inblandade i utbrott av livsmedelsburna sjukdomar.

“Varje år orsakar livsmedelsburna sjukdomar att 1 på 10 personer insjuknar. Sjukdomarna kan vara dödliga och har orsakat 420 000 dödsfall.”1

“39 % av personalen tvättar inte sina händer efter att de varit på toaletten, medan 53 % inte tvättar sina händer innan de hanterar livsmedel.”2

Arbetsrelaterade hudbesvär är ett ofta underrapporterat, osynligt hot mot hälsa och effektivitet på arbetsplatsen. Utan tydliga riktlinjer kring god praxis för hudvård är man inte tillräckligt medveten om problemet och har saknat kunskap för konsekvenserna av att huden är i dåligt skick.

40 % av dermatitfall i livsmedelsindustrin orsakas av kontakt med livsmedel. Dessutom ökar skadad hud risken för att korskontaminera livsmedel.”3

“Förekomsten av arbetsrelaterade hudsjukdomar kan vara 10 till 50 gånger högre än beräknat​.”4

1 – WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases, 2015    2. Food Standards Agency    3.HSE Food     4. European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

Säkrare livsmedel, sundare verksamhet

Livsmedelsarbetare är ofta inblandade i utbrott av livsmedelsburna sjukdomar. För att kunna driva en säker och effektiv livsmedelsverksamhet är det därför viktigt att förebygga spridningen av bakterier och korskontaminering av livsmedel.

För att uppfylla allmänna säkerhets- och hållbarhetsmål måste man sträva efter effektiva och miljömässigt godtagbara hudvårdslösningar som en del av rutinerna kring livsmedelssäkerheten.

Att införa god praxis för hudvård är avgörande för att säkerställa vanor och rutiner för handhygien och upprätthålla säkerhetsstandarder för livsmedel på arbetsplatsen.

Risker för anställda

  • Sjukfrånvaro                         
  • Minskad effektivitet på arbetet
  • Sänkt lön
  • Lägre arbetsmoral

Ett osynligt hot mot effektivitet, hälsa och välbefinnande

Det är inte bara livsmedelsburna sjukdomar som utgör ett stort hot mot livsmedelsindustrin. Arbetsrelaterade hudbesvär är ett ofta underrapporterat, allvarligt hälsoproblem på arbetsplatsen.

Men de flesta fall av arbetsrelaterad hudsjukdom kan undvikas genom att man inför en strukturerad hudvårdsrutin för att minska risken för att huden exponeras för irriterande ämnen och risker.

Ca 40 % av dermatitfallen i livsmedelsindustrin orsakas av kontakt med livsmedel. Dessutom ökar skadad hud risken för korskontaminering av livsmedel.

Risk för arbetsgivare:
  • Kontaminerade livsmedel tränger in i livsmedelskedjan
  • Förstörda livsmedel och spill
  • Dålig publicitet
  • Minskad produktivitet
  • Ökade kostnader på grund av sjukfrånvaro
  • I värsta fall, potentiella skadeståndskrav

Arbetsrelaterad dermatit är enklare att förebygga än att bota, dessutom är det betydligt billigare att förebygga än att bota.