Search

Komplett hudvårds- och handhygienprogram för hotell- och restaurangbranschen

Debs hudvårdsserie för hotell- och restaurangbranschen erbjuder skräddarsydd hudvård och handhygien för både besökare och medarbetare. Debs system för allmänna utrymmen är utformat för att dina kunder ska vara aktiva när det gäller handhygien medan vårt system för personalutrymmen är avsett att förbättra vanor och rutiner för handhygien med ett effektivt hudvårdssystem i tre steg för medarbetarna.

Programmet kan skräddarsys till alla hotell-, restaurang- och fritidsmiljöer och ger nedanstående fördelar:

 • Gör frisk hud och handhygien till en prioritet för både kunder och medarbetare
 • Förbättrar kundens tvättrumsupplevelse och stärker företagets varumärkesidentitet
 • Ser till att rätt produkter finns tillgängliga när och där de behövs
 • Förbättrar medarbetarnas vanor och rutiner för handhygien och förebygger spridningen av bakterier
 • Motiverar medarbetarena att följa god praxis för hudvård
 • Förstärker företagets meriter för socialt ansvar
 • Produkter med låg användningskostnad
 • Minskar hudrelaterad sjukfrånvaro

 

Debs hudvårdsserie för hotell- och restaurangbranschen förenar tre unika element:

 • Produkter i Deb Stoko-sortimentet – Ett komplett sortiment med hudvårdsprodukter för alla kund- och personalbehov och arbetsmiljöer
 • Besiktning och utvärderingar – Fastställer aktuella resurser och arbetsflöden, undersöker medarbetares och kunders hudvårds- och handhygienbehov
 • Nya vanor och rutiner – En mängd utbildnings- och träningsverktyg tillsammans med en strukturerad process som förändrar beteenden och ökar vanor och rutiner för hudvård för att förbättra hudens hälsa