Search

Bra faciliteter för gästen

Skydda din kund, stärk ditt varumärke.

Första intrycket betyder allt. Ditt tvättrum är en återspegling av ditt företag...

Över 67 % av konsumenter anser att undermåliga tvättrum är detsamma som undermålig ledning.​
Healthy Hand Washing Survey, 2013

80 % av alla bakterier sprids genom personlig kontakt eller genom beröring av smittade ytor, så det är mycket viktigt att tvättrum tillhandahåller hygieniska handtvättslösningar.​
World Health Organisation

25 % av alla påfyllningsdispensrar för flytande tvål visade sig ha höga bakterienivåer.​
Gerba, C.P. et al, Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona

När det gäller hotell-, restaurang- och fritidsmiljöer är det alltid en utmaning att se till att hålla verksamheten i ett sådant skick att det inte påverkar företagets rykte. Därför måste det finnas lämpliga handtvättsmöjligheter på rätt plats för att:

  • Förhindra spridningen av bakterier
  • Förbättra kundtillfredsställelsen
  • Sänka kostnader

Att inte erbjuda och underhålla lämpliga tvättrum kan leda till risker för alla organisationer:

  • Dålig publicitet
  • Negativ inverkan på verksamheten
  • Förlorade intäkter

Deb kan hjälpa till att säkerställa att era tvättrum uppfyller kundernas förväntningar genom att tillhandahålla handtvättslösningar av hög kvalitet och stärka varumärket genom skräddarsydda dispensrar.