Search

Goda vanor och rutiner

Vi hjälper till att förbättra din personals hudvårdsrutiner genom att tillhandahålla ett stort utbud av utbildningsverktyg och möjliggöra installation av ett skräddarsytt hudvårdsprogram som uppfyller din organisations eller arbetsplats specifika behov.

 • Vi utbildar personalen så att de inser vikten av att hålla huden frisk och hur användningen av ett hudvårdsprogram kan göra skillnad
 • Vi utbildar personalen att tillämpa standarden ”3 moments of skin care”
 • Vi tillhandahåller kontinuerligt material för att kunna ge meningsfull återkoppling till personalen

 

Våra utbildningsverktyg omfattar:​

 • Posters och skyltar
 • Videor och presentationer
 • Informationsblad och flygblad
 • Hudvårdsplaner och checklistor
 • Produktväljare och informationsblad

Processen för implementering av Debs hudvårdsprogram för hotell- och restaurangbranschen

 • Sätt ihop ett ledningsteam
 • Gör en arbetsplatsbesiktning och fastställ hudvårdsbehoven
 • Installera Deb Stoko®-produkter och dispensrar
 • Utbilda personalen med tillgängliga verktyg
 • Fastställ en lämplig återkopplingsprocess för att engagera personalen
 • Lätttillgängliga produkter till hela personalen

Ett viktigt element för vanor och rutiner för hudvård är att se till att rätt produkter finns tillgängliga för medarbetarna där och när de behövs. Därför måste man vid tillhandahållandet av hudvård ta hänsyn till normala arbetsflöden och personalens beteende. Deb Stoko®-sortimentet har alternativ för gemensamma produktdispensrar eller personliga förpackningar för specifika behov och situationer.

Det måste finnas lämplig handrengöring vid tvättställ som är avsedda för handtvätt, men placering och tillgänglighet för skydds- och återställningskrämer varierar.

För att optimera vanor och rutiner rekommenderas varmt att göra medarbetarna delaktiga i besluten om VILKEN typ av förpackningsformat som behövs och VAR produkterna bör vara placerade.

Före installationen gör vårt expertteam besiktningar för att fastställa hudvårdsbehov och lämpliga Deb Stoko®-produkter och dispensersystem väljs ut och installeras där det är lämpligt. 

Därefter sker en uppföljning efter installationen för att säkerställa att kunden är helt nöjd med det installerade programmet. Vårt expertteam kan också genomföra årliga uppföljningar för att kontrollera de installerade Deb Stoko®-dispensrarna, gå igenom de produkter som används samt presentera nya produkter och utbildning som kan ge kunden ytterligare fördelar.