Search

En förebyggande lösning för hudvård

Antalet anställda med hudproblem undervärderas och utgör ett osynligt hot mot hälsa, säkerhet och effektivitet på arbetsplatserna, som varken registreras eller rapporteras.

DebSafe™ är ett förebyggande hudvårdsprogram som sätter fokus på hälsa och arbetsmiljö genom att identifiera och avhjälpa hudpåverkan på arbetsplatsen innan det utvecklas till allvarliga hudproblem. Programmet består av tre delar som utgår från bästa praxis inom hudvård och som skräddarsys till varje arbetsplats.

De 3 elementen i DebSafe™

Implementera DebSafe™