Search

Om hudvård

Om hudvård

Generell hudvård på arbetsplatsen omfattar en bred, riskbedömningsbaserad metod för hälsa och säkerhet i syfte att skydda medarbetarna och minska exponeringen för farliga förhållanden och föroreningar. Det finns många exempel på arbetsplatsen där det är oundvikligt att huden utsätts för potentiellt irriterande och skadliga föroreningar och miljöförhållanden.

Hudvård handlar om att ta hand om hudens hälsa där säkra arbetsmetoder och personlig skyddsutrustning inte är lämpliga eller möjliga. Användning av personlig skyddsutrustning kan, trots att den skyddar huden, faktiskt ha en negativ inverkan på hudens hälsa, t.ex. att den ger upphov till stark svettning.

Hudvård innefattar skyddande och återställande krämer och lämplig handrengöring, dessa bildar ett komplett program som bidrar till frisk hud. För att komplettera hudvården och ge bättre handhygien kan det dessutom vara lämpligt att använda handdesinfektion, som kan användas på rena händer för att döda bakterier.

Hudvård i 3 steg

Skyddskrämer

Särskilt utformade för att bilda ett skyddande lager på hudens yta. Bör appliceras före arbete och appliceras igen efter handtvätt.

 Användning av skyddskräm bidrar till att:

 • Minska hudens direktkontakt med vissa typer av föroreningar
 • Göra huden lättare och snabbare att rengöra med mindre skrubbning
 • Bevara naturliga lipider och fukt i huden under arbetet
 • Förbättra komforten och hudens styrka vid användning av personlig skyddsutrustning
 • Skydda huden mot exponering för ultraviolett (UV) strålning eller kalla arbetsförhållanden

Tvål och handrengöring

Ordentlig handrengöring med lämpliga produkter bidrar till att förebygga att föroreningar gror in i huden och säkerställer att huden ser ren och frisk ut.

Tvätta alltid händerna:​

 • Efter varje arbetspass
 • Före raster eller i slutet av dagen
 • Så snart som möjligt efter att de blivit nedsmutsade

Handdesinfektion

Där det krävs bättre handhygien bör man komplettera handtvätten med handdesinfektion. Efter tvätt, eller när händerna redan är rena, dödar handdesinfektionen osynliga bakterier på huden och bidrar till att förhindra korskontaminering av potentiellt smittsamma patogener till ytor och människor.

Handdesinfektion är avsedd att appliceras direkt på rena händer under minst 30 sekunder för att döda bakterier; den skall inte sköljas av med vatten.

Återställande krämer

Särskilt sammansatta för att förbättra hudens styrka och förebygga att den blir torr och skadad.

Appliceras i slutet av dagen eller före längre raster från arbetet.

Användning av återställande krämer bidrar till att:

 • Hålla huden frisk
 • Stödja hudens naturliga skyddsfunktion
 • Få huden att kännas mjuk och smidig
 • Förhindra att huden blir torr, grov och spricker, vilket minimerar risken för arbetsrelaterade hudsjukdomar