Search

Debs hudvårdsprogram för industrin

Anvancerad och effektiv hudvård för att förebygga arbetsrelaterade hudsjukdomar​

Debs huvårdsprogram för industrin är särskilt utformat för att förbättra hudvårdsstandarden och minska risken för arbetsrelaterade handeksem och arbetsrelaterade hudbesvär i allmänhet, och för att "Make Hands Matter in the Workplace". Arbetsrelaterade hudbesvär, i synnerhet arbetsrelaterade handeksem, är en allvarlig hälsofråga som för närvarande är underrapporterad på arbetsplatsen. Man är inte tillräckligt medveten om problemet och förstår inte konsekvenserna av att huden överansträngs och stressas.

Programmet kan skräddarsys för alla arbetsplatsmiljöer och ger följande fördelar:  

 • Gör frisk hud till allas prioritet
 • Säkerställer att rätt produkter finns tillgängliga när och där de behövs
 • Produkter med låg användningskostnad
 • Bidrar till att minska många indirekta företagskostnader i samband med hudproblem
 • Minskar risken för arbetsrelaterade hudbesvär i organisationen, vilket leder till ökad produktivitet
 • Minskar hudrelaterad frånvaro
 • Motiverar personalen att följa hudvårdsrutinerna
 • Minskar risken för personalens hälsokostnader och potentiella skadeståndskrav

Debs hudvårdsprogram för industrin förenar tre unika element:

 1. Produkter i Deb Stoko-sortiment – Ett komplett sortiment av hudvårdsprodukter för alla personalbehov och arbetsmiljöer
 2. Besiktning och utvärdering – Fastställer aktuella resurser och arbetsflöden, undersöker medarbetarnas hudvårdsbehov och utvärderar hudens tillstånd på medarbetarnas händer
 3. Nya vanor och rutiner – En omfattande serie utbildningsverktyg i kombination med en strukturerad process som förändrar vanor och rutiner för att förbättra hudens hälsa