Search

Goda vanor och rutiner

 

 Goda vanor och rutiner

En serie utbildningsmoduler och motiverande material finns tillgängligt som hjälper hela företaget med att implementera bättre vanor för hudvård.

 • UTBILDNINGSMODULER FÖR ANSTÄLLDA

  Specifika verktyg motiverar de anställda till att lära sig vikten av att ta hand om sina händer, och hur man implementerar goda vanor för hudvård. Verktygen kan användas både till gruppaktiviteter, enskild undervisning eller individuell inlärning.

 • UTBILDNINGSMODULER FÖR LEDNINGEN

  Särskilda utbildningsmoduler för ledning och chefer så att de kan stötta implementering av god praxis för hudvård inom företaget och säkra att de nya vanorna och rutinerna ingår i företagets arbetsmiljöplan.

 • MATERIAL SOM MOTIVERAR DE ANSTÄLLDA

  De olika materialen fungerar som en enkel, visuell påminnelse om att de anställda ska följa god praxis för hudvård så att ett bättre hudvårdstillstånd uppnås på arbetsplatsen.

 • DEBSAFE™ BROCHURE

  Vi sätter högre standarder för hudvård och förbättrar hudvården på arbetsplatsen.

  Download Brochure