Search

Arbetsrelaterade hudbesvär

Arbetsrelaterade hudbesvär

Occupational Skin DisordersEtt osynligt hot mot hälsa, säkerhet och effektivitet

Arbetsrelaterade hudbesvär, inklusive arbetsrelaterade eksem, är en allvarlig hälsofråga som för närvarande är underrapporterad på arbetsplatsen.

Det är ett osynligt hot som påverkar både en organisations effektivitet och dess medarbetares hälsa och välbefinnande.

 

”Upp till 10–15 % av alla arbetstagare lider av dermatit.”​​
Luckhaupt et al; American Journal of Industrial Medicine 56:623-634 (2013)

”Upp till 40 % av alla arbetstagare kommer att få problem med huden någon gång under sitt yrkesverksamma liv.”​
Centers for Disease Control & Prevention

”Förekomsten av arbetsrelaterade hudsjukdomar ... kan vara 10 till 50 gånger underskattad.”​​
European Dermatology Forum White Book - Skin Diseases in Europe

Vardagens utmaningar

Varje dag kan arbetstagare utsättas för föroreningar och förhållanden som kan vara skadliga för huden, t.ex.:

 • Vattenbaserade rengöringsmedel, vätskor, kemikalier
 • UVA- och UVB-strålning
 • UVC-strålar från bågsvetsning
 • Kalla förhållanden inomhus eller utomhus
 • Mekaniska oljor, fetter, lösningsmedel, skärvätskor
 • Hartser, fästmedel, färg, tätningsmedel
 • Damm, pulver och luftburna ämnen
 • Småsår från verktyg, komponenter och material som hanteras
 • Svett från användning av personlig skyddsutrustning, t.ex. handskar och skyddsskor

Exponering för föroreningar och arbetsförhållanden som kan vara skadliga för huden kan leda till risker för både den anställde och arbetsgivaren.

Risk för anställda

 • Sjukdom/frånvaro
 • Minskad effektivitet på arbetet
 • Sänkt lön
 • Lägre arbetsmoral och självkänsla
 • I värsta fall, byte av karriär

Risk för arbetsgivare

 • Dålig publicitet
 • Ökade kostnader för sjukfrånvaro
 • Minskad produktivitet
 • Ökade kostnader för utbildning och rekrytering
 • I värsta fall, potentiella skadeståndskrav

De flesta fall av arbetsrelaterade hudbesvär är irriterande och allergiska kontakteksem, som uppgår till 95 %, följt av hudcancer.

”Arbetsrelaterade hudsjukdomar beräknas kosta EU 600 miljoner euro varje år, leder till ca 3 miljoner förlorade arbetsdagar ... och tvingar många arbetstagare att byta jobb.”​
European Agency for Safety and Health at Work, Fact Sheet No.40

”Hudsjukdomar är det näst vanliga arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. De utgör över 7 % av alla arbetsrelaterade sjukdomar och är en av de viktigaste ökande riskerna i samband med exponering för kemiska, fysiska och biologiska riskfaktorer.”​
European Agency for Safety and Health at Work

De primära hindren för effektiv hudvård:

 1. Andra prioriteringar och bristande förståelse för eller kunskap om hur viktigt det är med frisk hud
 2. Otilläcklig utbildning av medarbetare
 3. Brist på lämpliga hudvårdsprodukter och inrättningar
 4. Produkternas placering och tillgänglighet
 5. Det format som produkterna tillhandahålls i, som kan avskräcka användning
 6. Vissa ingredienser som kan ha en negativ inverkan på hudens tillstånd