Search

God praxis för hudvård

God praxis för hudvård

Experter inom hudvård är eniga om att det behövs tre element för att minska risken för hudproblem på arbetsplatsen.

Använd ett hudvårdsprogram

Bestående av tvål, handrengöring och skyddande kräm både före och efter arbetet

Inför en gemensam standard för hudvård

Enkla riktlinjer för hela arbetsplatsen som anger när medarbetarna ska använda en skyddande kräm

Skapa nya hudvårdsvanor

Med enkla verktyg för utbildning och instruktion kombinerat med uppföljning och rapportering blir hudvård något man prioriterar naturligt på arbetsplatsen

 

"3-Moments of Skin Care" - en universell standard för hudvårdsbeteende

Enkla riktlinjer som är lätta att använda och utvecklade av en internationell panel med ledande hudvårdsexperter. De definierar tre viktiga tidpunkter då de anställda ska applicera en skyddande kräm:

Tillfälle 1: FÖRE ARBETET

Applicering av skyddskräm för att bidra till att skydda huden från exponering.

Tillfälle 2: PÅ ARBETET – EFTER HANDTVÄTT

Efter nedsmutsning eller i slutet av varje arbetspass bör händerna tvättas med en lämplig handrengöring och därefter bör en skyddande eller återställande kräm appliceras.

Tillfälle 3: EFTER ARBETET

Applicering av återställande kräm för att återvinna hudens styrka och hälsa.

LÄS MErA OM 3 Moments of Skin Care