Search

Make Hands Matter in the Workplace

God praxis för hudvård

Experter rekommenderar att man minskar risken för arbetsrelaterade hudbesvär och arbetsrelaterat handeksem genom att följa tre principer för hudvård.

  1. Hudvårdsprogram - kombinera skydds- och återställande krämer med lämplig handrengöring för ett trestegsprogram för frisk hud
  2. Universell standard - de ”3 moments of skin care” som fastställer när skydds- och återställningskrämer bör appliceras
  3. Utvärdering & uppföljning - de ”3 moments of skin care”, utvärdering av medarbetarnas hud och meningsfull uppföljning för att skapa en positiv och hållbar förändring av beteendet kring hudvård

3-Moments of Skin Care - en universell standard för hudvårdsbeteende

Det är en evidensbaserad, praktisk universell standard som tagits fram av en grupp hudläkare för att driva på införandet av god praxis för hudvård som kan anpassas till alla arbetsplatser. Med hjälp av en multimodal vetenskaplig studie med analys och genomgång av 75 publicerade interventionsstudier om arbetsrelaterad hudvård är de "3 moments of skin care" en användarinriktad metod för arbetsrelaterad hudvård, där man accepterar att det är oundvikligt att huden exponeras för föroreningar och miljöförhållanden under arbetet.

Vart och ett av de "3 moments" representerar en situation när man bör vidta hudvårdsåtgärder och omfattar användningen av skyddande och återställande krämer i den dagliga arbetsrutinen.​

Tillfälle 1: FÖRE ARBETET

Applicering av skyddskräm för att bidra till att skydda huden från exponering.

Tillfälle 2: PÅ ARBETET – EFTER HANDTVÄTT

Efter nedsmutsning eller i slutet av varje arbetspass bör händerna tvättas med en lämplig handrengöring och därefter bör en skyddande eller återställande kräm appliceras.

Tillfälle 3: EFTER ARBETET

Applicering av återställande kräm för att återvinna hudens styrka och hälsa.