Search

Utvärdering & uppföljning

 

 Viktig information

När ni implementerar de två unika tjänsterna i DebSafe™-programmet samlar ni in värdefull kunskap om de anställdas handhygien, hudens hälsa och användning av hudvårdssystemet på varje avdelning, arbetsställe eller för hela företaget.

Det ger möjlighet att kommunicera målinriktat med de anställda och ledningen får dokumenterat att DebSafe™ skapar positiva förändringar i vanor och rutiner – och en hälsosammare hud på arbetsplatsen.

DebSafe™ Utvärdering av hudens hälsa

Vår service hjälper ditt företag med att fokusera på hudvård och sund hud så att de anställda kommer ihåg att använda de skyddande och vårdande produkterna.

DebSafe™-systemet för värdering av hudens hälsa består av fem speciella dermatologiska apparater och värderingsmetoder där huden på de anställdas händer och risken för att utveckla hudproblem utvärderas. Det hålls individuella möten med de anställda och utvärderingarna ger samtidigt arbetsgivaren en bättre överblick över hälsan hos de anställda. Samtidigt blir de anställda mer uppmärksamma på att de bör ta hand om sin hud. Efter utvärderingen får varje anställd ett individuellt resultat som bland annat visar riskfaktorn enligt DebSafe™-utvärderingen.

När alla anställdas utvärderingar har genomförts, samlas data i en omfattande DebSafe™-rapport för hela företaget och visar bl.a. en total riskfaktor enligt DebSafe™-utvärderingen.

Testet upprepas med jämna mellanrum så att det säkras att förbättringarna kvarstår. Medarbetarna kan följa förändringarna i hudens hälsa och samtidigt kan nya problem upptäckas i tid.

COMING SOON

Information om förbrukning

Det elektroniska systemet registrerar användning av produkterna och att hudvårdsprogrammet följs efter ”3 Moments Of Skin Care” i förhållande till de mål som företaget har fastställt. Chefer och supervisors kan lätt och enkelt förmedla resultaten till de anställda och motivera dem till att följa företagets standard.

  • Enkelt att installera
  • Självständigt nätverk
  • Kräver inte IT-expertis
  • Ingen kapitalinvestering
  • Säker datastyrning