Search

Korskontaminering av livsmedel

 

Detta sker när skadliga bakterier, osynliga för blotta ögat, sprids till livsmedel från händer, andra livsmedel, ytor eller utrustning.

Livsmedelsarbetare är ofta inblandade i utbrott av livsmedelsburna sjukdomar.  För att kunna driva en säker och effektiv livsmedelsverksamhet är det därför viktigt att förebygga spridningen av bakterier och korskontaminering av livsmedel.

“Varje år orsakar livsmedelsburna sjukdomar att 1 på 10 personer insjuknar. Sjukdomarna kan vara dödliga och leda till 420 000 dödsfall.”
WHO Estimates of the Global Burden of Food borne Diseases. 2015.

“39 % av personalen tvättar inte sina händer efter att de varit på toaletten, medan 53 % inte tvättar sina händer innan de hanterar livsmede.”
Food Standards Agency

Risk för arbetsgivare

 • Kontaminerade livsmedel tränger in i livsmedelskedjan
 • Förstörda livsmedel och matspill
 • Dålig publicitet
 • Minskad produktivitet
 • Potentiella skadeståndskrav

Förhindra korskontaminering

Livsmedelsburna sjukdomar kan förhindras. Alla har en roll att spela...

God hygien är viktig för att du ska kunna producera eller sälja livsmedel som är säkra att äta. Eftersom 80 % av alla infektioner överförs via händerna är det viktigt att hålla dem rena och friska i kampen mot korskontaminering i alla miljöer där livsmedel hanteras.

I miljöer med livsmedel bör man säkerställa att det finns lämpliga rutiner kring:

 • Rengöring och desinfektion av arbetsytor och utrustning
 • Förvaring och hantering av livsmedel
 • Personal som vet hur man undviker korskontaminering
 • HACCP-bedömningsprotokoll för att identifiera viktiga kontrollpunkter för handhygien
 • Tillhandahållande av lämpliga handhygienstationer på rätt ställen
 • Tillhandahållande av effektiv hudvård