Search

Produktprogram för livsmedelsindustrin

Höjer standarden på hudvård för att förebygga korskontaminering av livsmedel och arbetsrelaterade hudbesvär

Debs livsmedelsprogram är särskilt utformat för att förbättra handhygienrutiner i miljöer med livsmedelshantering genom att bidra till att förebygga korskontaminering av livsmedel och arbetsrelaterade hudbesvär.

Supporting Company Member of

Programmet består av tre element: Essentiella produkter / Viktig information / Goda vanor och rutiner och består av världens bästa hudvårdsprodukter, meningsfull utbildning och utbildningsverktyg samt utvärderingar av personalens hudtillstånd, som tillsammans skapar ett bättre beteende kring hudvård.

Programmet är skräddarsytt för miljöer med livsmedelshantering och ger följande fördelar:

 • Förbättrar medarbetarnas handhygienrutiner för att förhindra spridning av bakterier och minska livsmedelsburna sjukdomar
 • Bidrar till att förebygga arbetsrelaterade hudbesvär på arbetsplatsen
 • Gör frisk hud och handhygien till en prioritet för medarbetarna
 • Ser till att rätt produkter finns tillgängliga när och där de behövs
 • Motiverar medarbetarna att följa god praxis för hudvård
 • Förstärker företagets meriter för socialt ansvar
 • Produkter med låg användningskostnad
 • Minskar hudrelaterad sjukfrånvaro
 • Förbättrar effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen

 

Debs produktprogram för livsmedelsindustrin förenar tre unika element:

 • Deb Stoko-sortiment - Ett komplett sortiment av hudvårdsprodukter för alla anställdas hudvårdsbehov och arbetsmiljöer
 • Besiktning och utvärderingar - Fastställer aktuella resurser och arbetsflöden, HACCP-baserade krav och utvärderar personalens behov av hudvård och handhygien
 • Goda vanor och rutiner - En omfattande serie utbildningsverktyg i kombination med en strukturerad process som förändrar beteenden och ökar hudvårdsrutiner för att förbättra hudens hälsa