Search

Goda vanor och rutiner

Vi kan hjälpa dig att förbättra vanor och rutiner för hudvård.

Genom att tillhandahålla en mängd utbildnings- och återkopplingsverktyg som möjliggör installation av ett skräddarsytt hudvårdsprogram som uppfyller din organisations eller arbetsplats specifika behov.

Via Debs besiktningsmekanismer går det att mäta att kraven på handhygienrutiner enligt HACCP-metoden hålls. Dessutom går det att mäta effekten på arbetarnas hudhälsa för att förstärka rätt beteende när det gäller hudvård.

Upprätthåll vanor och rutiner för handhygien genom vårt kontinuerliga utbildnings- och stödprogram:

 • Alla skiftledare får utbildning i handhygien av en Deb-expert
  • Vi utbildar personalen att tillämpa standarden  "3-Moments of Skin Care"
 • Informationskort till medarbetarna för att uppmuntra vanor och rutiner
 • Stödmaterial för att väcka medvetenhet och uppmuntra användning
  • Affischer
  • Material runt dispenser
  • Skyltar
 • Besiktning för genomgång av produktanvändningsnivåer och korrekta produkter på plats
 • Resurser för att medge meningsfull återkoppling
 • Teknisk support från vårt vetenskapliga team
 • Kontinuerliga repetitionskurser för att upprätthålla och uppmuntra till goda vanor och rutiner för hudvård

3-Moments of Skin Care

Det här är en internationell standard som tagits fram genom ett samarbete mellan världens skickligaste läkare när det gäller arbetsrelaterade hudbesvär. Det är en evidensbaserad*, praktisk internationell standard för förebyggande av arbetsrelaterade hudbesvär som driver på införandet av god praxis för hudvård som kan anpassas till alla arbetsplatser.

*Multi-modal scientific study with analysis and review of 75 published occupational skin care studies; 2015
 

STANDARDEN ”3 MOMENTS OF SKIN CARE”

FÖRE ARBETET
Applicering av skyddande kräm för att skydda huden från exponering.

PÅ ARBETET – EFTER TVÄTT
Efter nedsmutsning eller i slutet av varje arbetspass bör händerna tvättas med en lämplig handrengöring och därefter bör en skyddande eller återställande kräm appliceras.

EFTER ARBETET
Applicering av återställande kräm för att hjälpa till att återvinna hudens styrka och hälsa.

Rätt produkter på rätt plats

Ett viktigt element för goda vanor och rutiner av hudvård är att se till att rätt produkter finns tillgängliga för medarbetarna där och när de behövs. Därför måste man vid tillhandahållandet av hudvård ta hänsyn till normala arbetsflöden och personalens beteende.

Deb Stoko®-sortimentet har alternativ för gemensamma produktdispensrar eller personliga förpackningar för specifika behov och situationer.