Search

Arbetsrelaterade hudbesvär

Synliga hudproblem, som röd, ömmande eller sprucken hud leder till allvarligare fall av dermatit.

Arbetsrelaterade hudbesvär är ett ofta underrapporterat hot mot hälsa och effektivitet på arbetsplatsen. Utan tydliga riktlinjer kring god praxis för hudvård är man inte tillräckligt medveten om problemet och har bristande förståelse för konsekvenserna av att huden är i dåligt skick.

“40 % av dermatitfallen i livsmedelsindustrin orsakas av kontakt med livsmedel. Dessutom ökar skadad hud risken för korskontaminering av livsmedel.”
HSE Food

“Förekomsten av arbetsrelaterade hudsjukdomar kan vara 10 till 50 gånger underskattad​.”
European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

"Livsmedels- och cateringindustrierna står för 10 % av all arbetsrelaterad dermatit; det är en av de största arbetsrelaterade hälsofarorna.”
HSE Food

Risk för anställda

  • Sjukfrånvaro
  • Minskad effektivitet på arbetet
  • Sänkt lön
  • Lägre arbetsmoral

Risk för arbetsgivare

  • Minskad produktivitet
  • Ökade kostnader på grund av sjukfrånvaro

Att införa god praxis för hudvård är avgörande för att säkerställa handhygienrutiner och upprätthålla säkerhetsstandarder för livsmedel på arbetsplatsen.

Arbetsrelaterad dermatit är enklare att förebygga än att bota, dessutom är det betydligt billigare att förebygga än att bota.