Search

Viktig information

Arbetsplatsbesiktningar

Före installationen gör våra expertteam besiktningar för att fastställa hudvårdsbehov och säkerställa att lämpliga Deb Stoko®-produkter och dispensersystem väljs och installeras där det är lämpligt. 

Därefter sker en uppföljning för att säkerställa att kunden är helt nöjd med det installerade programmet. Vårt expertteam kan också genomföra årliga uppföljningar för att kontrollera de installerade Deb Stoko®-dispensrarna, gå igenom de produkter som används samt presentera nya produkter och utbildning som kan ge kunden ytterligare fördelar.

Utvärdering av hudens tillstånd
Debs specialistteam med hudvårdsrådgivare genomför personliga utvärderingar med medarbetarna för att mäta och bedöma deras hudhälsa. Detta möjliggör personliga råd om produktanvändning eller hänvisning till läkare där så är lämpligt, och en generell mätning av hudens tillstånd hos en organisation eller på en anläggning.


Utvärderingen av hudens tillstånd mäter:

  • Hudens återfuktning
  • Hudens vattenavgivning
  • Hudens elasticitet
  • Hudens talgproduktion
  • Fjällning

Informationen samlas till en generell bedömning av tillståndet för arbetstagarnas hud.

MÖJLIGHET TILL FÖRÄNDRING GENOM MÄTNING OCH ÅTERKOPPLING