Search

God praxis för handhygien

Genom att införa god praxis kan man åstadkomma betydande förbättringar angående handhygien och därmed minska VRI.

Följ de “5-Moments for Hand Hygiene” som rekommenderas av WHO för bättre handhygienrutiner i sjukhusmiljöer.

  • Övervakning och återkoppling – ge meningsfull återkoppling till sjukhuspersonalen för att komma fram till en positiv och hållbar förändring i rutinerna för handhygien.
  • Frisk hud – samordna hudvård med handhygien för att förbättra sjukhuspersonalens hud och viktiga hinder för god handhygien avlägsnas