Search

Vårdrelaterade infektioner

Ett ständigt hot mot hälsa, säkerhet och effektivitet

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är fortfarande ett ständigt hot mot patientsäkerhet, sjukhusets anseende och risken för ekonomiska efterverkningar och skadestånd.

Vårdpersonalens brist av handhygienrutiner är fortfarande en stark bidragande orsak till spridningen av patogener, som leder till VRI. Att införa handhygienrutiner till en vana och rutin gör stor skillnad och minskar därmed risken för VRI.

  • Universell standard – följ de "5-Moments for Hand Hygiene" som rekommenderas av WHO för bättre handhygienrutiner i sjukhusmiljöer.
  • Övervakning och återkoppling – ge meningsfull återkoppling till sjukhuspersonalen för att komma fram till en positiv och hållbar förändring i rutinerna för handhygien.
  • Frisk hud – samordna hudvård med handhygien för att förbättra sjukhuspersonalens hudhälsa och viktiga hinder för god handhygien avlägsnas.

Allmän förekomst av VRI

Direkta observationer har visat sig vara bristfälliga, otillräckligt med data  och opålitlig metod när det gäller att mäta hur många människor som tvättar sina händer. Normalt skulle denna metod ge resultat som ligger upp till 30% högre än den faktiska nivån.1

Enligt CDC, WHO och Joint Commission är antalet personer som tvättar händer enligt handhygienrutiner under 50% på de flesta sjukhus.2

Hudproblem på vårdpersonalens händer kan vara ett allvarligt hinder för att kunna följa regler och runtiner för handhygien.

Effekter av VRI

Den totala genomsnittliga direktkostnaden för en VRI är upp till 4 300 GBP. 3
 

VRI kostar vården totalt 1 miljard GBP om året.

Den genomsnittliga totalkostnaden för en arbetsgivare som har arbetare med orapporterade arbetsrelaterade hudbesvär beräknas uppgå till 2 000 GBP om året. 4

1 Srigley, J. A., et. al. (2014, July 7). Quantification of the Hawthorne effect in hand hygiene compliance monitoring using an electronic monitoring system: A retrospective cohort study. BMJ Quality and Safety, 1-7.  2 Joint Commision 2015.  3 House of Commons Public Accounts Committee: Reducing Healthcare Associated Infection in Hospitals in England.​ 4 Journal of Environmental Medicine 5 Thyssen J.P. et al; Contact Dermatitis 2010; 75-87.​