Search

Goda vanor och rutiner

En mängd verktyg för bästa praxis, som leder till varaktig beteendeförändring bland personal inom sundhet och hälsa.

Vi stödjer dig i arbetet med att förändra personalens beteende och uppfylla högsta möjliga standard för hudvård. Fullständig implementering av DebMed® Program och antagande av WHO:s riktlinjer ’5-Moments of Hand Hygien’ i en vårdmiljö kräver ett tydligt och praktiskt tillvägagångssätt för att skapa beteendeförändring. Det  definieras i följande fyra implementeringssteg:

Vi hjälper dig att...

Steg 1: Definiera

 • Definiera det önskade förbättringsmålet
 • Utse ledare för programmet
 • Entusiasmera medarbetarna

Deb genomför till stöd för detta en DebMed® handhygienbedömning, utvärdering av hudkondition och en arbetsplatsundersökning för att fastställa den befintliga efterlevnadsgraden för handhygien och se över era hudvårsbehov.

Steg 2: Implementera

 • Uppgradera din sajt till DebMed®
 • Utbilda dina medarbetare om vikten av handhygien
 • Lär dina medarbetare att använda riktlinjen ’5-Moments’

För att ge support installerer Deb produkter och övervakning, tillhandahåller en skräddarsydd DebMed® upplärnings- och utbildningspaket och utbildar dina medarbetare.

Vi gör att du kan...

Steg 3: Säkra förändring

 • Etablera lämpliga system som gör att du kan ge dina medarbetare regelbunden återkoppling
 • Meddela resultatet av efterlevnaden av ’5-Moments’
 • Ge dina medarbetare meningsfull återkoppling som möjliggör beteendeförändring

Deb ger support för en lättanvänd och säker dashboard som visar data och rapporter i realtid.

Steg 4: Förankra

 • Integrera riktlinjen ’5-Moments’ i din organisations formella rutiner för infektionskontroll
 • Påminn regelbundet hela personalen om bästa praxis för handhygien
 • Se till att alla nya medarbetare blir medvetna om vikten av hudvård och deras ansvar för att använda bästa praxis

Deb ger regelbundet support genom programmet med ledningsgruppen och genomför DebMed®-utbildning.