Search

Om handhygien

Vårdpersonalens brist av handhygienrutiner är fortfarande en stark bidragande orsak till spridningen av patogene mikroorganismer, som leder till VRI.

Sjukhus, vårdhem, läkarmottagningar och andra vårdenheter lyfter fram handhygien som det viktigaste sättet att förebygga infektion. Följer man inte regler och rutiner så uppstår ökad risk för infektion på grund av:

  • Att det inte finns handhygienprodukter överallt där sjukvård skall utföras
  • Torr, sprucken och irriterad hud
  • Prioriteringar avseende patientvård och nödsituationer
  • Tidsbrist

Man beräknar att minst 20 % av VRI’er kan förebyggas. Vårdpersonal och patienter kan bidra till att minska antalet VRI-fall som kan förhindras genom att följa dessa riktlinjer:

  • Använda rätt teknik för handhygien
  • Utbilda vårdpersonal och patienter om vikten av god handhygien

Handhygien är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som vårdpersonal kan vidta för att minska förekomsten av VRI.

1 Kelly W.J. et. Al; AJIC 2016