Search

Viktig information

Ett elektroniskt system som har visat sig vara en exakt och tillförlitlig metod för att mäta efterlevnad av handhygienrutiner i enlighet med WHO:s ‘5-Moments’.

Tillhandahåller data om efterlevnad av handhygienrutiner med resultat du kan lita på.

Debs elektroniska systemet för efterlevnad av handhygienrutiner, är det enda forskningsbaserade systemet som fångar upp alla händelser enligt WHO:s ‘5-Moments’ och som bevisligen ger korrekt visning av efterlevnaden av handhygienrutiner.

DEB DISPENSRAR

Övervakade tvål- och desinfektionsdispensrar fångar upp all användning och skickar informationen till en säker, dedikerad server

DEB SERVER

Vår programvara jämför faktisk användningsinformation med jämförelsetal för att ge en korrekt och tillförlitlig mätning av hur handhygienrutiner efterlevs

DEB DASHBOARD

Kontrollpanelen är lätt att komma åt på ett säkert sätt, eller skickas automatiskt till din inkorg, vilket medger personalengagemang i realtid

VAD DEN GÖR​

 • Det har kliniskt bevisats att den förbättrar efterlevnad av handhygienrutiner och minskar VRI (MRSA och C.difficile)
 • Ger avsevärda kostnadsbesparingar
 • Fångar på ett unikt sätt upp 100 % av de faktiska handhygientillfällena, dygnet runt/året runt.
 • Beräknar efterlevnad i realtid enligt WHO:s riktlinjer '5 moments' för handhygien – utöver bara inträde och utträde ur rummet

SÅ HÄR FUNGERAR DET

 • Efterlevnadsresultaten är bevisat lika exakta som videoövervakning och betydligt exaktare än direkt observation
 • Beräkningsmodellen har blivit vetenskapligt validerad för att bevisa att den exakt redovisar antalet handhygientillfällen
 • Beräkningarna skräddarsys och kalibreras utifrån sjukusspecifika kriterier för att säkerställa exakthet
 • All information är tillgänglig via den säkra Dashboard som är tillförlitlig och lätt att läsa av
 • Efterlevnadsrapporter gör att personalen kan engageras i realtid och gör att man kan hålla meningsfulla personalmöten för att diskutera och driva fram en hållbar kulturförändring

INSTALLATION

 • Inga kort att köpa eller underhålla som kan störa arbetsflöden
 • Använder trådlös teknik som inte kräver integrering med sjukhusets IT-infrastruktur