Search

Deb Group donerar handdesinfektion till Västafrika

Deb Group donerar handdesinfektion till Västafrika

Deb Group har donerat mer än 18 000 flaskor av handdesinfektionen Deb InstantFOAM till WHO, för att hjälpa till och bekämpa spridningen av ebola i Västafrika.

Donationen organiseras av WHO och medlemmar i “Private Organizations for Patient Safety (POPS)” som Deb Group även har varit med och startat. Det är brådskande och nödvändigt att hjälpa sjukhus och områden som är direkt involverade i hanteringen av personer som smittats av ebola – en sjukdom som redan har krävt mer än 4 500 liv.
Även om ebola har hög dödlighet, är viruset enkelt att döda utanför kroppen med hjälp av tvål, alkoholbaserade desinfektionsmedel, blekmedel, solljus och höga temperatur eller torka. Enligt Europeiskt Centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control) så kan ”ebolaviruset bara överleva en kort tid på ytor som utsätts för solljus eller har torkat. Det kan överleva längre tid på kläder eller material som har fläckats av blod eller andra kroppsvätskor”.

För sjukhus och alla som är involverade i hanteringen av ebola är handhygien en oerhört viktig del i förebyggande åtgärder för att förhindra infektion. Men det finns inte alltid tillgång till tvål och vatten i dessa områden. Därför är användning av ett alkoholbaserat desinfektionsmedel, som varken kräver tvål eller vatten, oftast det enklaste, snabbaste och bekvämaste sättet att utföra en effektiv handhygien.

Ebola är ett inkapslat virus som tillhör virusfamiljen filovirus. För effektiv desinficering av huden mot alla inkapslade virus, inklusive de som tillhör virusfamiljen filovirus, har effektiva riktlinjer tagits fram av världsberömda Robert-Koch-Institute (RKI) och German Association for the Control of Virus Diseases (DVV).  Huddesinficerande produkter som klarar kraven enligt dessa riktlinjer kan sedan uppge att de har testats och bevisats ha begränsade virucidala egenskaper mot alla inkapslade virus, inklusive ebola.

Deb InstantFOAM handdesinfektion har framgångsrikt testats i vetenskapliga laboratorier i enlighet med RKI:s och DVV:s riktlinjer, och den inaktiverar effektivt alla inkapslade virus, vilket även inkluderar ebola.
Bryan Anderson, CEO för Deb Group, säger:
“Ebolaepidemin är förödande. Deb och andra POPS-partners samarbetar med WHO för att dela resurser med länder som har behov av handdesinfektionsprodukter. Eftersom vi har produkter som lever upp till RKI:s och DVV:s riktlinjer, har vi donerat produkter till WHO för distribution där det behövs i Västafrika”.

För mer information, besök www.debgroup.com.

Om Deb Group

Debkoncernen är ett internationellt företag med stor lokal närvaro. Företaget erbjuder innovativa hudvårdsprogram för olika arbetsplatser och offentliga miljöer inom alla branscher. Debkoncernen består av 21 företag med verksamhet i 16 länder, och huvudkontoret ligger i England. Mer information finns på www.debgroup.com.