Search

Deb stödjer Global Handwashing Day med information för arbetsplatser världen över.

Precis som förra året stödjer och uppmärksammar Deb Group mycket aktivt Global Handwashing Day, som inträffar den 15 oktober varje år.

Dagen kom ursprungligen till för barn och skolor, men kan uppmärksammas av alla som förespråkar handtvätt med tvål. Varje år engagerar sig över 200 miljoner människor i över 100 länder världen över. Global Handwashing Day har växt och omfattar nu alla arbetsplatser där handhygien prioriteras.

För att uppmärksamma Global Handwashing Day har Deb lanserat en webbplats som ökar medvetenheten om den här viktiga dagen, ger utbildning i korrekt handtvätt och som bidrar med en mängd verktyg som kan laddas ner och delas på arbetsplatsen och online.


Studier visar att minst 40 procent av personalen inte tvättar sina händer tillräckligt ofta eller länge för att skydda dem mot spridning av bakterier.

Bakterier och mikroorganismer som orsakar vanliga sjukdomar är osynliga för ögat. Oavsett om du befinner dig på en arbetsplats, offentlig miljö, fritidsanläggning eller utbildningslokal sprids bakterier från person till person och genom att man vidrör vanliga ytor.

Slutna miljöer – som arbetsplatser – där människor arbetar eller verkar nära varandra löper högre risk för spridning av bakterier. Dålig hygien leder till fler sjukdomar och kan leda till kostnader, förlorad produktivitet, mindre effektiv personal på grund av sjukdom på arbetet och sämre arbetsmoral.

Eftersom det är händerna som står för spridningen av 80 % av vanliga smittsamma sjukdomar, är effektiv handhygien fortfarande globalt ansett som det smartaste och mest kostnadseffektiva sättet att kontrollera smittspridning på arbetsplatsen. Dessutom bidrar det till att minimera tidspillan och resurser, samt sparar företaget pengar året runt.


Läs mer om hur du kan medverka i Global Handwashing Day.

Ladda hem affischer och annat material som kan förbereda din arbetsplats på den här dagen.