Search

Deb Groups forsknings- och utvecklingscenter tilldelas forskningsstöd

Deb Groups forsknings- och utvecklingscenter har i konkurrens med en lång rad andra internationella instutitioner och företag tilldelats ekonomiskt stöd till ett forskningsprojekt angående reducering av vattenförbrukning.

Stödet skall bekosta en PhD – studerande från Hull University inom forskningsprojektet. Dr. John Hines, R & D direktör inom Deb Group berättar: “Vi är glada att mottaga det ekonomiska stödet då det frigör resurser till att verkligen utnyttja potentialen i en spännande ny idé”.

Det centrala för tilldelningen och för det framtida PhD-programmet är en teknologi framtagen av Hull University. Deb är övertygade om att denna teknologi kan minska mängden vatten som behövs för att nå en effektiv handtvätt. Detta kan möjliggöra mycket bättre handhygien i områden i världen som inte har riklig tillgång på vatten. Professor Bernard Binks från Hull University säger: ”I det kommande samarbetet med Deb räknar vi med att kunna utveckla formuleringar baserade på den nya teknologin. På så sätt får vi en lång rad aktiva ingredienser och flera fördelar. Samarbetet ger oss också möjligheten att få ut de nya rönen direkt på marknaden”.

Darreb Ragheb, Produktdesignchef hos KTN, som har utdelat stödet säger: “Debs ansökning var särskilt stark gällande deras forskning, som passar flera av våra strategiska nyckelkriterier. Den innehåller något nytt och projektet har potentialen att möta viktiga behov inom handhygienmarknaden. Dessutom innehåller projektet en långt bredare potential. Samtidig som forskningsprojektet innebär stor relevans for industrin, ger det den PhD-studerande utmanande forskningserfarenhet.”