Search

Den Europeiska Arbetsmiljöveckan 2018

Den Europeiska Arbetsmiljöveckan har börjat!

Varje år under vecka 43 hålls den europeiska arbetsmiljöveckan av Health Workplaces. I år är temat ”Friska arbetsplatser, HANTERAR FARLIGA ÄMNEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT”.

Anledningen till detta specifika fokus beskrivs enligt följande:

”På många arbetsplatser i Europa kommer arbetstagere i kontakt med farliga ämnen. Dette är vanligare än vad de fleste är medvetna om – faktum är att det kan hända på nästan alla arbetsplatser. Detta medför stora säkerhets- och hälsorisker”. Den Europeiska Arbetsmiljöveckan. 

Farliga ämnen är alla fasta ämnen, vätskor och gaser som kan skada arbetstagares hälsa eller äventyra deras säkerhet. Du kan bli påverkad av farliga ämnen genom inandning, upptag genom huden eller förtäring.

Om du har blivit exponerad för farliga ämnen på arbetsplatsen kan det förknippas med akuta och långsiktiga hälsoproblem, som bland annat:

  • sjukdomar i andningsorganen, t.ex. astma
  • skador på inre organ, inklusive hjärnan och nervsystemet
  • hudirritation och hudsjukdomar
  • arbetsrelaterade cancersjukdomar, t.ex. lungcancer

Förutom dessa personliga konsekvenser kan förekomst av skadliga ämnen på arbetsplatsen också leda till brand, explosion, akut förgiftning och kvävning.

Just nu finns det 38% av de europeiska företagen, som rapporterar potentiellt skadliga kemiska eller biologiska ämnen på deras arbetsplatser. Det är därför oerhört viktigt att riskerna identifieras och hanteras.

Du kan läsa mer om den europeiska arbetsmiljöveckan på Healthy Workplaces


Vi stöder denna vecka, så vi vara med till att minska farliga ämnen som orsakar en väsentlig del av arbetsskjukdomar, som inverkar negativt på arbetstagarnas livskvalitet och arbetsförmåga och som i vissa fall kan vara dödliga.

Med vårt syfte att höja standarden i kampen mot arbetsrelaterade hudsjukdomar och spridningen av infektioner, vill vi säkerställa god handhygien på din arbetsplats och bidra till en hälsosam arbetsmiljö. Flera av våra produkter är oparfymerade och även miljömärkta och ECARF-märkta.

 Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar ECARF-kvalitetsmärket till allergivänliga produkter. 

 

 För produkter som uppfyller stränga tekniska krav med hjälp av livscykelutvärdering (LCA) på miljöeffekter som skarpas i alla stadier av en produkts livscykel, inklusive tillverkning, användning och avfalsshantering. 

Ta hand om din arbetsplats och varandra, det gör vi!