Search

Antibiotikaresistens: Ett globalt problem

Antimikrobiell resistens är allmänt känt som ett av de mest pressande folkhälsoproblemen vi står inför idag. Det förekommer överallt i världen och hotar våra möjligheter att behandla infektionssjukdomar, precis som det undergräver många andra framsteg inom hälsa och medicin.

Behandling av antimikrobiella resistenta infektioner är dyr och kräver många tester och dyra läkemedel.

En hanterbar lösning

Ett av målen i World Health Organizations (WHO) ”Global Plan on Antimicrobial Resistance” är att minska infektioner genom att förbättra hygien, sanitet och infektionsförebyggande åtgärder. Det mest effektiva sättet att förebygga infektioner i samhället och vården är handhygien. Noggrann handhygien, liksom att stanna hemma vid sjukdom och att nysa i armvecket, spelar en viktig roll i kampen mot infektioner. Genom att begränsa antalet infektioner som kräver antibiotika kan vi använda läkemedel med större försiktighet.

Genom utbildning kring vikten av god handhygien i samhället och inom hälso- och sjukvården kan vi minska överföringen av mikrober – vilket även inkluderar de resistenta!

Processen för resistens

Hur uppstår antibiotikaresistens? I utgångsläget finns många bakterier och vissa av dem är resistenta mot det läkemedel som används för att bekämpa dem. Antibiotika dödar både de onda och de goda bakterierna. Utan de ”goda” bakterierna som skyddar vår kropp får de få resistenta bakterierna utrymme att föröka sig snabbt. Dessa så kallade ”superbakterier” kan sedan överföra sina resistenta egenskaper till andra bakterier som sedan kan växa och förökas.

Det faktum att vi använder antimikrobiella läkemedel är tillräckligt för att orsaka resistens. Vi upprepar scenariot om och om igen. Resistens uppstår naturligt i mikrober genom genetiska förändringar som ändrar deras känslighet mot olika läkemedel.

En global insats

År 2016 sammankallades till ett särskilt möte i FN för att diskutera detta hälsoproblem. Det har bara hänt tre gånger tidigare – vid HIV/AIDS, icke smittsamma sjukdomar och Ebola.

Problemet med antimikrobiell resistens, och hur vi kan ställa upp globala mål för att minska antimikrobiella infektioner, kräver en global strategi eftersom vi ser det hända överallt. Vid detta möte bekräftade medlemsländerna sitt åtagande att ta itu med problemet utifrån på WHO:s handlingsplan som nämnts ovan.

För att uppnå målet ställer den globala handlingsplanen upp fem strategiska mål:

 1. Förbättra medvetenheten om och förståelsen av antimikrobiell resistens
 2. Stärka kunskapen genom övervakning och forskning
 3. Minska förekomsten av infektioner
 4. Optimera användningen av antimikrobiella preparat
 5. Förbättra ekonomin kring hållbara investeringar som tar hänsyn till alla länders behov och öka investeringarna i nya läkemedel, diagnostiska verktyg, vacciner och andra insatser.

 

Nu är det är viktigare än någonsin för vården. Problemet med resistens är inte ett isolerat problem i ett land eller en region, utan ett globalt problem som står högt på agendan i hela världen och gör handhygien till en prioriterad åtgärd. Det är i sanning ett globalt problem som kräver en stor insats, och vi kan alla vara en del av lösningen genom god och noggrann handhygien.

 

Referenser:

 1. A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134
 2. https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/
 3. Antibiotic-Resistant Bacteria and the World’s Peril. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/antibiotic-resistant-bacteria-and-the-world-s-peril/
 4. Achieving global targets for antimicrobial resistance. http://science.sciencemag.org/content/early/2016/08/17/science.aaf9286
 5. Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. http://trstmh.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/27/trstmh.trw048.full
 6. Staving off Superbugs- The Battle Against Antibiotic Resistance. http://chicago-mosaic.medill.northwestern.edu/antibiotic-resistance-superbugs/
 7. Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
 8. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/

General Assembly of The United Nations. http://www.un.org/pga/71/2016/09/21/press-release-hl-meeting-on-antimicrobial-resistance/