Search

Arbetsrelaterad dermatit – och hur man kan förebygga den

Mer än en av tio arbetstagare lider av dermatit. Symtom på detta är öm och inflammerad hud på händerna, vilket kan göra det svårt att utföra manuella rutinuppgifter.

Dermatit är bara en av flera arbetsrelaterade hudsjukdomar som alla utgör ett hot mot hälsa, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen, såväl som psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande för de berörda parterna.

Arbetsrelaterade hudsjukdomar är det näst vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Det har stora konsekvenser för företagens kostnader och produktivitet, och påverkar också medarbetarnas välbefinnande, familjerelationer och arbetsförmåga –trots detta underskattas arbetsrelaterade hudsjukdomar och råd kring hudvård följs inte.

Arbetstagare ska inte behöva acceptera hudsjukdomar som en biverkning av jobbet. Därför bör åtgärder vidtas nu. Genom att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera kontakten med skadliga ämnen och tillämpa ett lämpligt hudvårdsprogram kan risken för arbetsrelaterad dermatit reduceras.

’De 3 stegen för hudvård’ gör det möjligt att förebygga och förhindra hudsjukdomar på arbetsplatsen och skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Dessa tre steg berättar när hudvård behövs: skyddande krämer appliceras före arbetet och efter tvätt, precis som återställande krämer används efter arbetet.

Målet med dessa tre steg är att hjälpa arbetsplatser att utveckla en kultur där hälsosam hud anses vara en prioritering och där medarbetarna förstår, talar om och förbättrar hudvården.

Läs mer om riktig hudvård och titta på våra guider för att applicera handkräm eller tvätta händerna ordentligt.

 

Referenser:

https://info.debgroup.com/blog/driving-best-practice-through-the-3-momen...

https://info.debgroup.com/blog/preventing-osds-through-skin-care-best-pr...