Search

Bakterier i bilen - bensinstationen är som en bakteriebomb

När vi sätter oss i bilen får vi många intryck på en gång. Det kan vara allt från trafikstockningar till bensinpriser. Det som vi i regel inte tänker på är alla bakterier som finns i vår bil - och alla smittsamma bakterier vi kan överföra eller som kan påverka oss. Risken för infektioner orsakas av bakterier och under hur lång tid vi befinner oss på bakteriefyllda platser. Om statistiken är sann, spenderar vi i genomsnitt 90 minuter i bilen varje dag - det är 6 månader per livstid. Det finns också möjligheter för smitta när vi tänker på vad vi faktiskt gör i bilen. Vi äter, dricker, gnuggar våra ögon, rör våra läppar, samt många andra aktiviteter.

Så, nu ställer vi frågan - Kan vi hitta smittsamma bakterier i bilen och i så fall var kommer de ifrån?

Bakterier i bilen

Studier har visat att det inne i en bil finns ett brett utbud av positiva och negativa bakterier. Stafylokocker visade sig vara den dominerande bakteriefloran, 40% av bilinteriören blev testad positiv för den kliniskt signifikanta MRSA (Stephenson et al., 2014).

De flesta bakterier finns på ratten och växelspaken – men knappen som man ställer in speglarna med, är minst förorenad. Bakterierna är inte nödvändigtvis begränsade till de ställen som ofta är påverkade - de kan lätt spridas genom AC:n  (Sattar et al. 2017).

Överraskande nog har studier visat att taxibilar och hyrbilar har färre bakterier jämfört med andra fordon trots antalet personer som använder dem. Bilar som används för samtrafik, såsom Uber, antas ha den högsta bakteriella belastningen på grund av antalet personer som använder bilen utan att desinficera eller städa den (Baskas, 2016).

Man tror att de flesta bakterier som uppstår på bilens interiör kommer från olika ställen - det kan exempelvis vara från föraren, medpassagerare, shopping och husdjur.

Ett besök på bensinstationen

I en studie genomförd 2015 (rapporterad av Anon, 2015) blev det konstaterat att det fanns 3,5 milljoner bakterier på bensinpumpens handtag. Det motsvarade 0,5 miljoner pr. km2.

Man kanske tror att man undviker ett antal bakterier om man betalar med sitt kort direkt vid pumpen, istället för att gå in till kassan och handla med valuta, men det visade sig att automaten var lika förorenad som bensinpumpen.

Toaletter på bensinstationer

Om du är ute på en lång bilresa kan du behöva stanna vid en bensinstation och använda en offentlig toalett. Flera studier har gjorts om vilka bakterier som kan finnas på offentliga toaletter - inklusive exempelvis norovirus, salmonella och hepatit A. Frågan är om toaletterna på bensinstationerna är sämre än andra offentliga toaletter. Det finns inga direkta studier på detta område, men det är uppskattat att dessa offentliga toaletter är några av de värsta. Bara för att dessa toaletter inte anses vara en prioritet, och att kunderna här inte förväntar sig betjäning med varma handdukar och fräscha dofter. Därför är toaletterna på tankstationerna ofta ohygieniska med tomma tvålautomater och pappershållare.

Behöver vi följa upp hur många bakterier du får med dig i bilen, om du använder en sådan toalett.

Desinfektion i bilen

På vissa bensinstationer tas det hänsyn till alla bakterier som kan överföras. Det finns engångshandskar tillgängliga så att du inte behöver ha direkt kontakt med bensinpumpens handtag.

Ett annat alternativ, och kanske bättre, kan vara att erbjuda handdesinfektion, som kan användas efter tankning och efter eventuella besök i kiosken vid bensinstationen, innan du sätter dig i bilen igen. Desinfektion av bilens interiör kunde vara ytterligare en extra åtgärd, även om det blir ett mer krävande alternativ.