Search

Det viktiga med handhygien i hemmet och skolan

Infektionssjukdomar är fortfarande ett hot för folkhälsan och en ekonomisk börda i vårt samhälle. Även om vi prioriterar utbildning för god handhygienrutin, så har det varit en markant minskning för att främja handhygien, särskilt i hemmet.

Resultatet av dåliga handhygienrutiner kan vara flera sjukdomsfall, frånvaro och därtill hörande kostnader. Ett förnyat engagemang för "delat ansvar" i våra hem och klassrum kan vara en av våra viktigaste strategier för att förebygga infektioner.

Handhygien i hemmet, skolan och i vårt samhälle spelar en avgörande roll för att minska spridningen av infektionssjukdomar. Det har emellertid blivit en markant minskning av hygien i moderna hem, först och främst till följd av förändringar av krav och struktur inom familjen (Scott, 2013). Barn lär sig vanligtvis att tvätta händerna när de är små, men föräldrarnas uppmuntran till handtvätt avtar ofta när barnen kommer i  skolåldern. (Guinan, 2002).

Studier visar att dålig handhygien kan bidra till en ökning av samhällsbaserade infektioner, inklusive mag-, hud- och luftvägsinfektioner (Scott, 2013). Dessutom har det ökat antalet globala infektionssjukdomar, vilket beräknas resultera i 13 miljoner dödsfall per år (Scott, 2013). Mellan 1980 och 1992 ökade dödsfallen från infektionssjukdomar med 22% (Scott, 2013). Detta är en anledning till oro eftersom vi fortsätter att se en minskning av främjandet av handhygien och utbildning.

Eleverna har dåliga handhygienvanor

En nyligen genomförd studie i American Journal of Infection Control undersöktes effekten av dålig handhygien bland universitetsstudenter (Prater, 2016). Specifikt kopplade studien dålig handhygien med ökad förekomst av infektionssjukdomar, läkarbesök och frånvaro från undervisning och arbete. Gymnasium och universitetsmiljöer har stor risk för att sprida infektionssjukdomar, då eleverna bor i omedelbar närhet och utsätts för både utomhus- och inomhuspatogener och ofta reser mellan gymnasium/universitet och sitt hem.

Undervisning räknas som den "största bakteriekällan" jämfört med andra yrken, på grund av det höga bakterieantalet per. kvadratmeter i skolor (Landro, 2009). Faktum är att ytorna som lärarna regelbundet berör innehåller upp till 10 gånger mer bakterier per kvadratmeter, jämfört med andra yrken (Landro, 2009). Speciellt är touch skärmar det perfekta mediet för huspatogener, p.g.a. kombinationen av varma temperaturer och orena händer (Rolfe, 2016).

Även om de flesta studenter i studien hävdade att de tvättat sina händer ofta, visade resultaten att 57,7% av de undersökta händerna hade alla typer av mikrobiella föroreningar som kan associeras med ökade infektionssjukdomar, frånvaro och läkarbesök (Prater, 2016). Forskare kom fram till att handhygienen kunde förbättras avsevärt, om eleverna följde CDC handtvättens riktlinjer. Forskarna slog fast: "Det är viktigt att främja utbildning av korrekt handtvätt på gymnasium/universitet och hemmet för att förbättra hälso- och studieresultaten (Prater, 2016)."

Effekten av ett omfattande handhygienprogram

I likhet med gymnasier och universitet är grundskolor utsatta för överföring av mikroorganismer och korskontaminering. Många lärare tycker att frånvaro på grund av infektioner och liknande är ett av de stora problemen i skolorna. Samtidigt tycker flera föräldrar att infektionsförebyggande är en mycket viktig del av skolans hälsovårdsprogram (Guinan, 2002).

En ny studie visade att bland grundskoleleverna efterföljde 58% god handhygien efter ett toalettbesök, men tvålkonsumtionen är 28% för flickor och endast 8% för pojkar (Guinan, 2002). Denna brist på effektiv handhygien leder ofta till akuta mag- och tarmsjukdomar bland grundskoleleverna (Guinan, 2002).
 

Guide för handtvätt i hem och skola 

När skall du tvätta händerna:

 • Före och efter tillagning av mat
 • Innan du äter mat
 • Efter du har varit på toaletten
 • Före och efter att du vårdar någon som är sjuk
 • Efter beröring av husdjur, eller deras mat
 • Efter hantering av avfall

Så tvättar du händerna:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder
 • Skölj händerna under rinnande vatten
 • Torka händerna med en ren handduk (eller lufttorka)
   


Att främja handhygien är ett gemensamt ansvar

Handtvätt är det mest effektiva sättet att förebygga spridning av sjukdomar. Att undervisa barn om korrekt tvättning kan leda till färre infektioner, mindre frånvaro och därtill hörande kostnader. För att förändra beteendet när det gäller handhygienrutiner är många experter överens om att det är viktigt att ha med goda vanor hemifrån, vilket tas med i klassrummet och förbättras genom populära medier.

Med populariteten för sociala medier, enkel tillgång till Internet och ökad konsumtion av underhållningsutbildning, blir det lättare att nå barn och förbättra desas hälsosamma vanor med mer traditionella påminnelser - både hemma och i klassrummet. Lärare och föräldrar är överens om att ett gemensamt ansvar när det gäller att främja handhygien är en av de viktigaste strategierna för ett förebyggande av infektioner.

Referenser

 1. CDC, (2000). Why is Handwashing Important? Center for Disease Control.  Retrieved August 16th, 2016 from https://www.cdc.gov/media/pressrel/r2k0306c.htm
 2. CDC (2015). When and how to wash your hands. Retrieved August 19, 2016 from http://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
 3. Guinan, M. (2002). The effect of a comprehensive handwashing program on absenteeism in elementary schools. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(02)68131-3/abstract
 4. Landro, L. (2009).  Afraid of germs? Don’t even think about becoming a teacher.  The Wall Street Journal.  Retrieved August 12, 2016 from http://blogs.wsj.com/health/2009/09/28/afraid-of-germs-dont-even-think-about-becoming-a-teacher/
 5. Prater, K. (2016).  Poor hand hygiene by college students linked to more occurrences of infectious diseases, medical visits, and absence from classes. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(15)00929-3/abstract
 6. Rolfe, T. (2016). Touchscreens:  The mosquito of the digital age.  InfectionControl.tips. Retrieved August 12, 2016 from http://infectioncontrol.tips/2016/08/08/touchscreens-the-mosquito-of-the-digital-age-433/
 7. Rosen, L. (2010). Spreading the handwashing message: An alternative to traditional media campaigns. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(10)00123-9/references
 8. Scott, E. (2013). Community-based infections and the potential role of common touch surfaces as vectors for the transmission of infectious agents in home and community settings.  American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(13)00938-3/references
 9. Scott, E. (2010).  Prevention of the spread of infection:  The need for a family-centred approach to hygiene promotion. American Journal of Infection Control. Retrieved August 16th, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(09)00889-X/fulltext