Search

Faran att besöka gårdar, djurparker etc.

Sommarloven pågår, och barn är fria från skolan och reser på resor, små resor och liknande. Om din plan är att gå till djurparken eller på andra ställen med t.ex. husdjur eller vilda djur, så uppmärksamma de sjukdomar som du och dina barn kan ådra seg om du inte bryr dig om det.

Zoonoser är sjukdomar som orsakas av bakterier som överförs mellan djur och människor. Många djur bär någon form av parasit eller sjukdom och många av dem kan spridas till människor genom direktkontakt med djur, deras rester, kroppsvätskor, miljö eller mat. Vanliga zoonoser inkluderar e.Coli, salmonella, campylobacter infektion och listeria. Dessa kan orsaka gastrointestinala störningar, feber och i vissa fall döden.

Förebyggande och vård

Klappa getter, matning av llamor och att hålla kycklingar är alla aktiviteter som barn och vuxna fortfarande kan njuta av - med lite försiktighet. Här är några tips för att undvika zoonoser:

  • Frekvent handtvätt är det viktigaste du kan göra när du besöker en plats med djur. Bakterier kan växa och dubbla på mindre än 20 minuter. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Kom ihåg att tvätta de områden som ofta förbises, såsom under naglarna. Om vatten inte är tillgängligt, ta med deg handdesinfektion med minst 70% alkohol.

Läs mer om korrekt handtvätt

  • Njut inte av din mat i närheten av djuren och ge inte maten till djuren.
  • Låt inte barn som har varit i kontakt med djur sätta fingrarna i munnen eller vidröra ansikten innan de har tvättat sina händer noggrant.
  • Akta dig för platser där det inte finns tillgång till tvättställ, toaletter eller handdesinfektion i närheten av djuren.
  • Platser med djur bör informera besökare om vikten av handtvätt med affischer, skyltar och instruktioner.

Ladda ner affischer om handtvätt och handdesinfektion här

Aktiviteter runt djur kan vara roliga och avkopplande, men det är viktigt att komma ihåg att det finns osynliga risker. Ta dig tid att behålla dig själv och dina barn säkra runt djur genom att tvätta händerna ofta.