Search

Gör UV-skydd till en del av din säkerhetsutrustning

Fler än fem personer som arbetar utomhus diagnostiseras hudcancer varje dag, nästan 90% kan förebyggas genom att vi skyddar oss mer mot UV-strålning.

Uppmärksamheten runt UV-strålning och brist på information till de anställda är det största problemet. Det finns en vanlig missuppfattning att anställda endast kan påverkas av UV-strålar när de utsätts för direkt solljus - men över 90% av UV kan passera genom lättare moln. Därför är solskydd viktiga även molniga dagar.

Allvaret av skadliga UV-strålar ignoreras därför ofta på arbetsplatsen, och bristen på medvetenhet och otillräcklig information till anställda som arbetar utomhus kan i slutändan leda till en dålig eller bristande inställning till solskydd och i värsta fall allvarlig sjukdom.

Hållningar till UV-strålning

I Storbritannien spenderar 2/3 av byggnadsarbetarna  i genomsnitt nästan sju timmar/dag utomhus, och de  känner inte till omfattningen av farorna med UV-strålning.

En av dem säger: ”Depending on staff levels, some days I can spend up to 6/7 hours a day outside. I’ve heard before that cloudy days can be worse because you don’t realise you’re catching the sun but because I’ve got such a bad attitude towards sun cream, it still isn’t something that I’d think to wear”.

En annan säger: “Applying sunscreen probably isn’t the first thing that springs to mind when I’m about to start a task. I just want to get on and start my day. I’ve not been on any training to educate me about the dangers of UV or working outdoors with sunscreen or protecting yourself”.

Och den sista: “I’ve worked in construction for the last 30 years. I don’t always wear sun cream when I work outside. I’ve been burnt more on the overcast days than the sunny days. We have common PPE that we need to wear all the time which includes hard hat, glasses and gloves. Sun cream should be made part of the PPE.”

Lösningen

Även om det är uppenbart att de flesta som arbetar utomhus känner till att de blir utsatta för solen när de arbetar. Så leder bristen på utbildning och information till en dålig inställning för farorna utan att använda solkräm vid exponering av sol.

Arbetsgivare är enligt Arbetsmiljöverket skyldiga att skydda anställda mot risker på arbetsplatsen och UV-strålning bör betraktas som en yrkesmässig fara för utomhusarbetare. Precis som säkerhetsutrustning används för att skydda anställda från höga höjder eller vid bränder, bör solskyddsmedel också ingå i säkerhetsutrustningen.

Faktum är att de lösningar och åtgärder som behövs för att ge ett passande skydd när det gäller UV-strålning är enkla. För det första bör arbetsgivarna genomföra och uppmuntra användandet av de fem solråd:

  1. Använd kläder som skyddar mot solen
  2. Använd minst solkräm med solfaktor 30
  3. Använd solhatt eller keps, och gärna något som kan skydda nacken
  4. Använd solglasögon
  5. Använd områden med skugga, när det är möjligt

Dessa råd bör kombineras med viktig information om UV-strålning och solskyddsmedel och relaterade material. Och givetvis en tillräcklig solkräm som är lättillgänglig för anställda runt omkring byggplatsen eller liknande.

Även när de anställda är i farten eller behöver flytta sig från plats till plats, erbjuder vi lösningar där de kan få solskyddsmedel med i farten. Det kan vara dispensrar som kan monteras i bilar/skåpbilar, eller solkräm i tub, så solskyddet alltid finns med.